Global Talk erkend opleidingsinstituut

Met de toekenning als erkend opleidingsinstituut zijn de tolken verzekerd van uitsluitend kwalitatief hoog onderwijs die aan alle eisen van Wbtv voldoet.

Op 3 februari 2021 heeft Global Talk met de Global Talk Academy de toewijzing gekregen van erkend opleidingsinstituut. Met deze academy is Global Talk de enige bemiddelaar van tolkdiensten in Nederland met een erkend opleidingsinstituut, geaccrediteerd door het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand.

Professionaliseren doen we samen

Omdat Global Talk, en in het bijzonder de tolk, aan steeds strengere en wisselende kwaliteitseisen moet kunnen voldoen is de academy opgericht. Hiermee bieden we een selectie van trainingen en webinars die betaalbaar zijn en aansluiten op de behoeften vanuit de markt. Om met de tolk voorop te lopen in de tolkenbranche zetten we ook de kennis en kunde in van onze klanten. Samen ontwikkelen we opleidingen die bijdragen aan zeer specifieke vakkennis.

Hoge kwaliteit

Bij de Global Talk Academy staat talentontwikkeling centraal. We dagen tolken uit om het maximale uit zichzelf te halen en een professionele stap in hun carrière te zetten. Met de toekenning als erkend opleidingsinstituut zijn de tolken verzekerd van uitsluitend kwalitatief hoog onderwijs die aan alle eisen van Wbtv voldoet. Tolken die zich laten bijscholen werken actief mee aan de wettelijke verplichting van Permanente Educatie. Voor de Wbtv registratie dienen tolken 80 PE-punten binnen vijf jaar te behalen.

 

Global Talk webinars met PE-punten

Naast zorgvuldig uitgekozen scholing van erkende opleidingspartners, biedt de Global Talk Academy zelfontwikkelde cursussen. Met onder andere het webinar Videotolken en het webinar Onboarding kunnen tolken PE-punten behalen. Deze webinars zijn in samenwerking met specialistische en betrokken trainers ontwikkeld.

Streepje voor

Global Talk heeft als bemiddelaar van tolkdiensten zeer veel belang bij professionele en kwalitatief goede tolken. Deelnemers die trainingen volgen bij Global Talk Academy en graag bemiddeld willen worden voor tolkopdrachten hebben een streepje voor. In de database van Global Talk wordt per deelnemer een digitaal dossier bijgehouden waarin ook de trainingen en specialisaties zijn opgenomen.