Rijksoverheid

Global Talk heeft een ruim aanbod van tolken en cultuurspecialisten met kennis en ervaring binnen de overheid. Denk hierbij aan opsporing, kleine vreemdelingenketen en asielrecht.

Direct een tolk aan de lijn? Bel nu!

 

 

Binnen het domein van Justitie & Veiligheid: de rechtspraak, opsporing en politie, het Openbaar Ministerie en de IND (Immigratie- en Naturalisatie dienst) is het van groot belang dat er duidelijke communicatie is tussen de verschillende partijen in de rechtsgang. Taal mag geen enkele belemmering zijn. Global Talk levert tolken aan diverse domeinen van de Rijksoverheid.

 

 • Opsporing

  Bij deze opdrachtgever vindt onderzoek plaats naar wettelijk strafbare zaken. Een van de onderzoeken is TAP of  interceptie. Voor de uitoefening hiervan vereist dit speciale vaardigheden van de tolk.

  De opdrachtgevers onder het domein opsporing zijn:
  Koninklijke Marechaussee, FIOD (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst), Belastingdienst, Douane, ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

  Wat is een taptolk?

  Een interceptietolk, beter bekend als taptolk, is een tolk en/of vertaler die tijdens opsporingsonderzoeken door de diverse opsporingsdiensten wordt ingezet bij het uitwerken van opgenomen en afgeluisterde communicatie. Naast gesproken communicatie, kan het ook gaan om geschreven communicatie. In het laatste geval kan gedacht worden aan bijvoorbeeld sms-berichten, WhatsApp, email, social media. Bij het uitwerken van wordt door opsporingsdiensten gebruik gemaakt van verschillende soorten speciale software.

 • Kleine vreemdelingenketen

  Als je als vreemdeling in Nederland terecht komt krijg je te maken met de vreemdelingenketen. Met de volgende partners werken wij samen.

  Nidos

  Als tolk maak je het verschil voor kwetsbare kinderen (tot 18 jaar) die alleen zijn gevlucht uit hun moederland, zonder ouders. Dit zijn vaak heftige gesprekken die gaan over onder toezichtstelling en of het kind wel of niet in Nederland mag blijven.

  Dienst terugkeer en vertrek

  Bij de Dienst terugkeer en vertrek is de inzet van een tolk cruciaal. Als er geen juiste tolk beschikbaar is kan het gebeuren dat een vliegtuig met vluchtelingen niet kan vertrekken naar het land van herkomst. Dit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse maatschappij en de vluchtelingen zelf. Voor de tolken is het belangrijk om kennis te hebben van de belangrijkste, en meest recente vreemdelingenwetten en terminologie.

  Vluchtelingenwerk Nederland

  Tolken worden ingezet voor asielaanvragen, integratietrajecten, participatietrajecten, rechtsbescherming en gezinsherenigingen. Zij moeten goed op de hoogte zijn van de terminologie van asielrecht en inburgeringswet.

 • Asielrecht

  Raad voor Rechtsbijstand

  De Raad organiseert en coördineert de rechtsbijstand voor asielzoekers. Inclusief de hulp van een tolk of vertaler.

  De asielzoekers melden zich na aankomst in Nederland bij het aanmeldcentrum in Ter Apel (over land) of Schiphol (via lucht). Dan volgt de aanmeldprocedure en wordt de 8-daagse asielprocedure ingepland. RvR koppelt dan een advocaat aan een cliënt en schakelt een tolk bij. In Nederland zijn er vijf aanmeldcentra.

  De gevraagde tolken zijn beëdigd met specialisatie gerechtstolk en kennis van het asielrecht.

Onze diensten

Waarom Global Talk?

24 uur per dag, 7 dagen per week

Meer dan 45 jaar ervaring in tolkdiensten

Tolkentelefoon: binnen 1 minuut een tolk aan de lijn

Professionele en gespecialiseerde tolken

Beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)

Onze tolken werken volgens gedragscode

Ook inzetbaar bij cultuurvraagstukken

Bekijk hier hoe de tolkentelefoon werkt.

Klik hier

Wij werken o.a. voor

Veelgestelde vragen over de Tolkentelefoon