COVID persconferenties vertaald

De vertaalde versies van de corona-persconferenties van minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge (of anderen) worden goed ontvangen.

Bekijk de persconferentie in 8 talen

Vertaalde persconferenties

De vertaalde versies van de corona-persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge (of anderen) worden goed ontvangen. Organisaties met anderstaligen in hun doelgroep zetten de video’s in bij hun communicatie over corona. De video’s worden beschikbaar gesteld door Global Talk. Ook de persconferentie van gisteravond is nu in acht talen te bekijken.

De persconferenties worden vertaald (het gesproken woord vertaald) naar acht talen: Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea) en Marokkaans-Arabisch, Farsi (veel gesproken door mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Iran en Afghanistan), Berbers en Engels. Veel organisaties zoals gemeenten, rijksoverheid, zorg en maatschappelijke instanties reageren positief op deze vertaalde persconferenties en gebruiken ze in hun corona-communicatie.

Pauline Grünberg van WESS Werk & Studie Statushouders: “Ik geef Global Talk een groot compliment voor het vertalen van de persconferenties in het Arabisch. Ik heb de link gestuurd naar alle Syrische mensen in mijn netwerk en ze waren er erg blij mee. Ga hiermee door.”

Erik Polet, Privacy Officer bij Nidos, een landelijke stichting die verantwoordelijk is voor het welzijn van alleenstaande minderjarige asielzoekers/vreemdelingen. “We zijn erg blij met deze filmpjes. Onze medewerkers gebruiken ze voor de gezinnen en pupillen waar ze mee te maken hebben.”

De tolken die door Global Talk zijn ingeschakeld voor deze (vanzelfsprekend betaalde) opdracht vinden het fijn hun steentje bij te kunnen dragen. Zoals Mohamed Omar Salim, beëdigd tolk Dari en Farsi, die de vertaling naar het Farsi verzorgde: “Het zijn hele moeilijke tijden, voor ons allemaal. Waar mogelijk moeten wij een steentje bijdragen. Met die gedachte in mijn achterhoofd en uiteraard met veel enthousiasme doe ik mee aan de vertolking van de persconferenties naar de taal Farsi. Gezien de omstandigheden is dit maar een klein steentje. Desalniettemin, doe ik dit met heel veel passie en voel ik me zeer vereerd om deel te mogen uitmaken van de groep tolken die de persconferenties vertolken.”

Hamid Ibnolfaqir, beëdigd tolk Berber: “In tijden van verantwoordelijkheid nemen, is taal van essentieel belang zodat de boodschap goed en duidelijk overkomt, zeker die van de minister-president. Het is voor mij een eer om de boodschap van de minister-president naar het Tarifit te vertalen.”