Stigas: tolken voor zieke seizoenarbeiders

 

"Het zijn hele uitgebreide gesprekken die zeer zorgvuldig gevoerd en gedocumenteerd worden. Dan is het belangrijk dat de zieke werknemer het in zijn eigen taal kan verwoorden. Zonder tolk is dit niet mogelijk.”

Liza Berkepeis, re-integratie adviseur in taakdelegatie bij Stigas

Om de dynamiek tussen tolken en opdrachtgever te belichten, lanceren we een reeks van cases over de dagelijkse vaak noodzakelijke samenwerking. Want hoe verloopt dat voor een opdrachtgever? Dit keer met Liza Berkepeis van Stigas.

Stigas

Van origine is Stigas een adviesorgaan in de agrarische sector met een arbodienst. Ze zijn van en voor de agrarische en groene sector. Doordat ze sectorspecifiek werken, kennen ze de sector als geen ander.

Liza Berkepeis werkt als re-integratie adviseur in taakdelegatie bij de arbodienst Stigas. Ze begeleidt zieke werknemers samen met de bedrijfsarts en omdat ze in taakdelegatie werkt vraagt ze ook medische gegevens uit. Verder adviseert ze de werkgever en de werknemer tijdens het verzuim en zorgt ze ervoor dat de verplichtingen volgens de Wet verbetering Poortwachter worden opgevolgd.

Ziekmelding

Dit is een functie met veel verantwoordelijkheid en ook gebonden aan regels. Wat ze precies doet en wanneer ze werkt met een tolk, legt ze uit:

“Als er een ziekmelding is neemt eerst mijn collega van de verzuimdesk contact op met de werkgever of de werknemer. Daarna horen we of het om een buitenlandse werknemer gaat. Als dat het geval is wordt er gevraagd of een tolk noodzakelijk is. Dat is de werkwijze maar eigenlijk zijn we zo gewend dat het om een Poolse werknemer gaat, dat we automatisch al Global Talk inschakelen.”

Een groot deel van de Poolse werknemers in Nederland werkt als seizoenarbeider in de tuinbouw voor maximaal een half jaar. Als het seizoen voorbij is vertrekken ze naar Polen en ze komen weer terug als hun hulp weer nodig is in Nederland.

Dzień dobry, miło cię tu mieć

Liza vervolgt de uitleg van haar dagelijkse werk: “Na de ziekmelding bij de verzuimdesk wordt er een afspraak in mijn agenda gezet met de zieke werknemer. Ik zou dan een tolk kunnen reserveren maar dat doe ik eigenlijk alleen bij schaarse talen zoals bijvoorbeeld Thais.”

Ze vraagt altijd adhoc/direct een telefonische tolk aan. En ze doet meer: “Ik heb mezelf aangeleerd om de werknemer te begroeten in het Pools en geef aan dat ik een momentje nodig heb om een tolk in te zetten: Dzień dobry, miło cię tu mieć. Usiądź, a ja sprowadzę polskiego tłumacza.”

Fijn online tolken aanvragen

Liza vraagt uitsluitend online de tolken aan: ”Ik zet jullie site open, doorloop een aantal stappen en krijg een tolk aan de lijn. Dat werkt heel fijn en makkelijk.”

Zonder een tolk zou het gesprek een stuk lastiger verlopen. Liza: “We hebben het hier wel over vaktaal. Ik begeleid het hele proces van ziekmelding tot re-integratie en WIA-aanvraag. Het zijn hele uitgebreide gesprekken die zeer zorgvuldig gevoerd en gedocumenteerd worden. Dan is het heel belangrijk dat de werknemers het in hun eigen taal kunnen verwoorden. Zonder tolk is dit niet mogelijk.”

Als een gesprek met een tolk fijn verliep laat ze dat altijd weten via de gevraagde feedback. Ook toen het gesprek een keer niet zo lekker liep: “Daar werd meteen door jullie op geacteerd. Heel fijn.”

Tip en wens

En Liza heeft nog een wens: “Ik vind het jammer dat ik in de feedback beperkt mijn compliment kan aangeven. Graag zou ik meer ruimte willen krijgen. Want over het algemeen, lopen de gesprekken namelijk heel erg prettig en dan is het niet alleen de houding van de tolk maar ook de vakinhoudelijke medische kennis. Ik vind dat knap! Daarom vind ik het prettig om met Global Talk te werken en ben erg tevreden.”

 

Werk je ook dagelijks met tolken? Vraag ze dan online aan.

Online aanvragen? Zo doe je dat.