Tolken reserveer je online

Raad voor Rechtsbijstand

 

“Online aanvragen scheelt me de helft van de tijd! Het is een supermakkelijk systeem waarin je overzichtelijk ziet welke reserveringen wanneer en in welke taal zijn aangevraagd.”

Aafke ten Napel, verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Online reserveren

Aafke ten Napel is al 25 jaar verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR); waarvan de laatste jaren in de aanmeldcentra Den Bosch en Budel.

Al jaren is de (RVR) een vaste klant bij Global Talk. Vanaf 1 juni 2021 voor perceel regio zuid: provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en Zuid-Holland. Regio Noord wordt door AVB-vertalingen bediend.

Omdat er voor de rechtsgang en juridische procedures grote aantallen tolken ingezet moeten worden, is er bij Global Talk gekozen voor het online reserveren van de tolken op locatie. Hoe dit nu verloopt vertelt Aafke in een kort vraaggesprek.

Dagelijks tolken op locatie

Bij het aanmeldcentrum (AC) in Den Bosch hangt bij binnenkomst een bordje ‘tolkenwachtruimte’. Een vijftal tolken zitten in de wachtruimte op hun beurt te wachten. Tolken zijn hier dagelijks, een belangrijk onderdeel van het aanmeldproces voor asielzoekers.

Hier ontmoeten we Aafke en starten daarna het gesprek in haar kantoor met een aantal vragen.

Wat doet een aanmeldcentrum?

Aafke: “Asielzoekers melden zich na aankomst in Nederland bij het aanmeldcentrum in Ter Apel (over land) of Schiphol (via lucht). Daarna volgt de aanmeldprocedure en wordt de 8-daagse asielaanvraag (AA) ingepland.”

RvR koppelt een advocaat aan de asielzoeker. In Nederland zijn er vijf AC’s waar de AA-procedure plaatsvindt: Den Bosch, Budel, Zevenaar, Schiphol, Ter Apel.

 

Wat doet de RvR?

Aafke: “De Raad organiseert en coördineert de rechtsbijstand voor asielzoekers. Inclusief de hulp van een tolk of vertaler. Het is hier een komen en gaan van advocaten, tolken en asielzoekers.”

Hoe vraag je de tolken aan?

Vroeger de Tolkentelefoon

Aafke: “Vroeger gingen alle reserveringen van de tolken via de tolkentelefoon. De advocaat meldde dat er een tolk nodig was bij de procedure en wij voerden de aanvraag telefonisch bij Global Talk uit. Toen de asielstroom net op gang kwam zat ik constant aan de telefoon om alle tolken te reserveren voor de procedures.

Nu online

Daarom ben ik zo blij met het online aanvragen van de tolken. Dit scheelt me de helft van de tijd! Het is een supermakkelijk systeem waarin je overzichtelijk ziet wat, wanneer en in welke taal je hebt aangevraagd.”

Je doet jezelf tekort

Aafke vervolgt: “Een aantal van mijn collega’s gebruiken nog steeds de telefoon voor het aanvragen. Sommige mensen houden niet zo van veranderingen of hebben meer tijd nodig om aan het online aanvragen te wennen. Jammer, want je doet jezelf tekort.”