Richtlijnen
tolken op locatie
tijdens COVID-19

Anderhalve meter is een veilige afstand, bescherm jezelf en anderen

Bel de tolkentelefoon
088 255 52 22

COVID-19 vraagt om een zorgvuldig, afgestemde dienstverlening. Lees op deze speciale pagina de actuele richtlijnen en adviezen om soepel door deze periode heen te komen bij je tolkdiensten op locatie.

Richtlijnen en tips

  • Blijf thuis als je milde klachten hebt, óók als je gevaccineerd bent. Blijf thuis totdat de testuitslag bekend is. Het kan zijn dat je daardoor een tolkdienst moet afzeggen. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen bespreken we jouw situatie en welke stappen we ondernemen bij geaccepteerde opdrachten op korte termijn.
  • Draag een mondkapje. Per 6 november 2021 is het verplicht om een mondneusmasker te dragen in alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt.
  • Soms is een gezondheidscheck nodig. Medewerkers/tolken moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die persoon thuis blijven.
  • Schud geen handen.
  • Was je handen zodra je bij de klant binnenkomt of neem zelf desinfectiegel mee.
  • Houd anderhalve meter afstand van de gespreksvoerder en cliënt(en). Als de anderhalve meter niet gehanteerd wordt, bespreek dit dan met de gespreksvoerder. Zet bijvoorbeeld een driehoeksopstelling op, waarbij tolk, anderstalige en gespreksvoerder voldoende afstand tot elkaar houden.
  • Ventilatie van ruimtes moeten voldoen aan de regelgeving en (Arbo)richtlijnen. Het is belangrijk dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren) of via mechanische ventilatiesystemen.
  • Laat de klant niet aftekenen voor de uitgevoerde tolkdienst. Teken zelf onder toezicht van de gespreksvoerder op anderhalve meter afstand de tolkdienst af. Attendeer de klant erop dat hij/zij een bevestigingsmail van ons ontvangt.

Naleven van de richtlijnen

Wanneer de richtlijnen van het RIVM of de hierboven genoemde richtlijnen bij de klant op locatie niet nageleefd worden kun je besluiten de tolkdienst niet (verder) voort te zetten. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om de situatie te bespreken. Wij nemen vervolgens contact met de klant op.

Klanten

Ook onze klanten zijn geïnformeerd over ‘het werken met een tolk op locatie tijdens CVID-19’. Klik hier voor de richtlijnen voor klanten.