Richtlijnen
inzet tolken

1,5 meter afstand houden van elkaar is een belangrijke maatregel in de strijd tegen corona.

Bel de tolkentelefoon
088 2555222

De verwachting is dat de 1,5 metersamenleving langere tijd aanhoudt. Daarom hebben we de algemene richtlijnen van het RIVM specifiek gemaakt voor de inzet van een tolk bij jou op locatie. We hebben deze richtlijnen hieronder voor je op een rijtje gezet en verder uitgewerkt met een aantal praktische tips.

 

 

Richtlijnen en tips

  • Blijf thuis bij gezondheidsklachten. Dit geldt ook voor onze tolken. Het kan dus voorkomen dat een tolk de tolkdienst moet afzeggen. Mocht dit het geval zijn dan informeren we je hierover. We zetten een vervangende tolk in of bieden, in overleg, een alternatieve dienst aan.
  • Houd 1,5 meter afstand. Zet bijvoorbeeld een driehoeksopstelling op, waarbij tolk, anderstalige en gespreksvoerder voldoende afstand tot elkaar houden. Zorg dat de ruimte waarin het gesprek gevoerd wordt, groot genoeg is.
  • Draag een mondkapje in publieke ruimtes zoals rechtszalen. Ons advies is om altijd bij tolkdienst op locatie een mondkapje te dragen. Ook voor je eigen veiligheid.
  • Schud geen handen. Zoek je een alternatief? Hier vind je twaalf opties. Wij zijn fan van nummer drie.
  • Was je handen. Zorg dat ook de tolk de mogelijkheid heeft om zijn handen voor en na het gesprek te wassen.
  • Informeer ons als er aanvullende maatregelen zijn bij jouw organisatie. We zorgen dan dat de tolk hiervan op de hoogte is.
  • Aftekenen tolkdienst. Teken de uitgevoerde tolkdienst niet. De tolk tekent zelf de tolkdienst af onder jouw toezicht op 1,5 meter afstand. Je ontvangt een bevestigingsmail van de uitgevoerde tolkdienst.

Alternatieven voor een tolk op locatie

De inzet van een tolk op afstand blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk. We zetten de opties voor je op een rij:

Conference call
De conference call gebruik je als jij en de anderstalige niet op dezelfde locatie aanwezig zijn.
Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners.

Bij een schaarse taal kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Telefonische tolk
Je kunt een telefonische tolk inzetten als jij en de anderstalige op dezelfde locatie aanwezig zijn.

Videotolk
Met een videotolk voer je een gesprek waarbij er een videoverbinding tot stand gebracht wordt met de tolk, anderstalige en gespreksvoerder. Je kunt een videotolk inzetten wanneer jij en de anderstalige niet op dezelfde locatie aanwezig zijn. Global Talk werkt met het videoplatform Cisco Webex, maar als jouw organisatie met een ander platform werkt kunnen we daar ook in faciliteren.

Het is wel belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt, om voorafgaand aan het gesprek, een deelname link te delen met de tolk, zonder dat de tolk daarvoor hoeft in te loggen.

Geen tolk op locatie bij COVID-19 test. Wel een telefonische tolk

We hebben een tolkdienst bemiddeld waarbij een tolk namens Global Talk is ingezet bij een COVID-test. Vervolgens bleek de cliënt positief getest en moest de tolk in thuisquarantaine. Omdat wij de voorzorgsmaatregelen in verband met corona bij een COVID-test op locatie van de klant niet kunnen garanderen en de gezondheid van onze medewerkers en tolken voorop staat, hebben we besloten dat we geen tolken op locatie bemiddelen als het een COVID-test betreft. Het alternatief, tolken via de telefoon, is een bewezen dienstverlening die voldoet aan de eisen die de huidige situatie van ons vraagt: op locatie waar nodig, op afstand waar mogelijk.

Naleven van de richtlijnen

Een aantal van onze tolken zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit protocol en alle tolken die werken voor Global Talk zijn geïnformeerd. Wanneer de richtlijnen niet nageleefd worden kan de tolk besluiten de tolkdienst niet (verder) voort te zetten. Kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de aanvrager van de tolkdienst.