(Moeder)taalverlies

11 okt

Online

€70,- (excl. BTW) / 2 PE

Cursus informatie

Het aantonen van taalvaardigheid is vaak een belangrijk onderdeel van de opleiding en accreditatie voor meertalige professionelen, zoals tolken en vertalers. Echter, er wordt zelden of nooit opnieuw getoetst of deze kennis ook nog jaren later stabiel is. In dit webinar gaan we na of en onder welke omstandigheden taalkennis, zowel in de moedertaal als in een vreemde taal, kwetsbaar is voor verlies en wat de uitwerkingen kunnen zijn voor professionelen.

Inschrijven

Wat kun je verwachten?

Taalontwikkeling en taalverwerving zijn meestal gefocust op de toename van kennis. Op het moment dat een bepaald niveau is bereikt – en met name in een moedertaal! – gaan wij ervan uit dat dit stabiel is en dat verder onderhoud dus niet nodig is. Echter, taalkennis is kwetsbaar wanneer een taal weinig wordt gebruikt of wanneer andere nieuwe talen worden geleerd. Onder welke omstandigheden is het dus zinvol voor taalprofessionals, zoals tolken, vertalers, taalleraren, enz., om eens goed en kritisch te kijken naar hun eigen taalvaardigheid? In dit webinar gaan we kijken naar hoe en wanneer taalverlies gebeurt en of je er iets tegen kunt doen.

Eerst zal een overzicht gegeven worden van relevant onderzoek naar taalverlies. Voorbeelden worden gegeven van wat er kan gebeuren wanneer taalverlies, oftewel ‘language attrition’, is opgetreden. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de omstandigheden die van invloed zijn op taalverlies. U zult zien dat ideeën zoals “Je kunt een taal alleen verliezen wanneer je deze nooit of nauwelijks meer spreekt” of “Als je een taal in je jeugd hebt, gesproken dan onthoud je die altijd” niet kloppen.