Tolk Ismail Mohamed: specialist juridische- en strafzaken

 

“Als een verdachte bij een verhoor een vraag niet begrijpt dan vraag ik aan de gespreksvoerder of ik de vraag op een andere manier mag stellen. In de rechtbank kan dit niet. De officier van Justitie gaat echt niet op mij wachten tijdens zijn pleidooi.”

Ismail Mohamed

Ismail Mohamed spreekt onberispelijk Nederlands. Al op zeer jonge leeftijd kwam hij van Somalië naar Nederland en werd tweetalig opgevoed. Naast het Nederlands spreekt hij Somalisch, Arabisch en Engels.

Landmacht

Na de middelbare school wordt Ismail beroepsmilitair en door de landmacht ook ingezet als tolk. In het leger leert hij naast het tolken, te presteren onder grote druk, uiterste concentratie, precisie en focus. Vaardigheden die hem later als zelfstandig tolk goed van pas gaan komen. Na 13 jaar maakt Ismail de overstap van beroepsmilitair naar zelfstandig tolk.

Kindje

Puur bij toeval komt hij bij Juridische- en strafzaken terecht via een opdracht van de politie. Het specialisme wat we deze keer uitlichten. Dat Juridische- en Strafzaken zijn interesse hebben merk je direct als hij rechtop gaat zitten en levendig spreekt:
“Strafzaken zijn mijn kindje. Ingezet worden bij een strafzaak van het begin tot aan het einde is het allermooist. Je bent dan betrokken bij het hele proces en je doorloopt de verschillende onderdelen van verhoor tot vonnis.”
Geen enkele zaak is hetzelfde: “Je weet nooit hoe het begint of eindigt en juist dat onvoorspelbare maakt het spannend en interessant. Het verveelt nooit. Ik bent altijd op de toppen van mijn kunnen bezig. Tijdens mijn dienstjaren heb ik geleerd om onder zware druk te presteren en dat helpt me enorm bij juridische strafzaken. En zeker bij het simultaantolken in de rechtbank.”

Simultaan of consecutief

Voor een rechtbank opdracht moet er vaak simultaan getolkt worden. Simultaan tolken houdt in dat de tolk gelijk tolkt terwijl de spreker spreekt. Elk woord moet precies en letterlijk, direct worden vertaald. Eén woord kan vrijspraak of veroordeling betekenen. Dit vergt van de tolk uiterste concentratie, nauwkeurigheid en groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Consecutief tolken betekent dat eerst de spreker spreekt en steeds even stopt met praten om de tolk in de gelegenheid te stellen zijn woorden te tolken. Ismail licht  toe: “Als bijvoorbeeld een verdachte bij een verhoor een vraag niet begrijpt dan kan ik aan de gespreksvoerder vragen of ik de vraag op een andere manier mag stellen. In de rechtbank kan dit niet. De officier van Justitie gaat echt niet op mij wachten tijdens zijn pleidooi.”

Fluistersets

Rechtbank zittingen zijn live en Ismail vindt dat wel zo prettig omdat er juist in de Somalische taal veel non-verbale communicatie verweven zit. Als hij de persoon niet kan zien dan mist hij een deel van de boodschap. Tijdens corona werd het live simultaantolken een pittige uitdaging. De 1,5 meter afstand regel gold ook in de rechtbank.

“Ik moest van een afstand tolken en dwars door een ander heen praten. Ik vond dat zeer storend werken. Gelukkig hebben een aantal rechtbanken nu fluistersets aangeschaft waardoor je van een afstand wél kan tolken met een rustig stemvolume. Ik hoop dat deze sets overal worden aangeschaft!”

Tolkenvak: een aanrader voor jonge mensen

Dat hij 13 jaar geleden zijn baan als beroepsmilitair aan de wilgen heeft gehangen spijt hem geen moment.

“Ik heb nu alle vrijheid om te bepalen, hoe, waar en wanneer ik werk. Ook voor jonge mensen vind ik het een aanrader want je bent een belangrijke schakel in de keten door het oplossen van de taalbarrières. Als je maatschappelijk betrokken bent en een mensen-mens bent dan is het een ideaal vak. Wel moet je je zo breed mogelijk blijven ontwikkelen en specialiseren. Bijscholing is ook verplicht want elk 5 jaar moet je 80 PE-punten halen om geregistreerd te blijven.”

Part of the deal

Naast de vrijheid, de spanning en de voldoening van het tolken vindt Ismail het ook een eenzaam vak: “Door je geheimhoudingsplicht kan je nooit je emoties delen met een ander. Normaal gesproken is dat geen probleem. Gewoon part of de deal. Toch grijpen bepaalde zaken je soms wel aan. Om te ontspannen loopt ik veel hard. Een gezonde geest in een gezond lichaam vind ik belangrijk. Dan kan ik er weer tegenaan!”

NB: Wil je als tolk je hart luchten? Dat kan.

Global Talk heeft in samenwerking met ARQ IVP (het Instituut voor Psychotrauma), Your Talk (collegiale opvang tolken) opgezet. Met als doel een optimale psychosociale ondersteuning voor tolken. Praten over je ervaringen, erkenning en ondersteuning van collega’s, helpen bij de verwerking van een gebeurtenis.

Bekijk hier alle diensten van Global Talk

Onze diensten