Gemeente Midden-Groningen: tolken voor inburgeraars

 

"Ik leer mijn collega’s graag gebruik maken van de app van Global Talk. Hiermee kan je snel een tolk online reserveren of ad hoc aanvragen door te klikken. Het staat allemaal gekoppeld aan onze gegevens met de klantcode.”

Melinda Keur, Werkcoach Nieuwkomers, Consulent Inburgering

Melinda Keur is Werkcoach Nieuwkomers, Consulent Inburgering bij Gemeente Midden-Groningen sinds september 2022.  Ze is 26 jaar, woont in Noord-Nederland en in haar functie begeleidt ze mensen vanuit de nieuwe wet en vanuit de oude wet. Bij veel van deze gesprekken met de inburgeraars schakelt ze een tolk in. Hoe ze dat doet en wat ze in de praktijk dagelijks meemaakt, legt ze uit.

Oud en nieuw

Om te begrijpen wat haar werk in grote lijnen inhoudt leggen we de verschillen tussen de oude wet en de nieuwe wet uit:

Oude wet:

Wet inburgering 2013 houdt in dat nieuwkomers met status zelf hun inburgering moeten regelen. Wel is afgesproken dat gemeenten deze groep kunnen helpen, bijvoorbeeld met persoonlijke begeleiding. Nieuwkomers die voor 1 januari 2022 al inburgeringsplichtig waren, vallen nog onder deze wet.

Nieuwe wet:

Wet inburgering 2021 houdt in dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. De gemeente gaat de nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het moment van koppeling aan een gemeente. Nieuwkomers die na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn, vallen onder deze wet.

Geen woord Nederlands

Het is druk bij de gemeenten. Grote stromen met inburgeraars verplaatsen zich nu van de AZC’s naar de gemeenten. Eerst wordt door de gemeente huisvesting geregeld en kort daarna starten gesprekken over de verplichte inburgering. Dit geldt voor mannen en vrouwen.

Melinda Keur, Werkcoach Nieuwkomers, Consulent Inburgering bij Gemeente Midden-Groningen, heeft dagelijks gesprekken met nieuwkomers over hun inburgering. “Als ze bij mij komen voor de intake, spreken de nieuwkomers vaak nog geen woord Nederlands. Het is een hele diverse groep uit verschillende landen zoals Afghanistan, Marokko, Syrië, Iran en Turkije. Het merendeel spreekt Arabisch/Syrisch.”

Welke route?

De taak van Melinda is om de nieuwkomers in te lichten over hun rechten en plichten als inburgeraar in Nederland. Zoals de verplichte participatie-uren van 800 uur binnen drie jaar. Het leren van de Nederlandse taal, de begeleiding naar werk en de leerbaarheidstoets die alle nieuwkomers moeten maken. Met behulp van de leerbaarheidstoets en hun eigen inschatting delen ze de inburgeraar in naar drie verschillende routes:

  • B1- niveau route: Dit is voor nieuwkomers waarvan wij verwachten dat zij de Nederlandse taal op B1 niveau zouden kunnen beheersen.
  • Onderwijsroute: Dit is voor mensen onder de 30 jaar waarvan wij verwachten dat zij goed leerbaar zijn en nog een opleiding zouden kunnen volgen.
  • Z-route: Hier gaat het om een kwetsbare groep met een extra grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Z-route ligt in mindere mate de nadruk op de taal leren. Participatie is vooral het hoofddoel d.m.v. bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of sociale activering.

Tolken online aanvragen met de app

Voor de gemeenten is de nieuwe wet inburgering een grote verantwoordelijk klus. Van belang is om vanaf het begin af aan goed te starten met een duidelijk dossieropbouw. Dat wordt lastig als je de nieuwkomer niet kan verstaan.

Melinda: “De intakes zijn de moeilijkere gesprekken omdat de boodschap voor de klant (nieuwkomer) heel duidelijk moet zijn. En, ik moet zeker weten dat ze het hebben begrepen. Vandaaruit kunnen we dan weer de volgende stappen zetten.

Ze vervolgt: “Voor een intake reserveer ik altijd een tolk. Dat doe ik via de app van Global Talk. Dat is voor 90% een Arabisch Syrische tolk. Voor de andere gesprekken vraag ik ad hoc een tolk aan online via de app. Superhandig!”

Collega’s aansporen tot verandering

Sommige collega’s van haar vragen vaak telefonisch een tolk aan. De wachttijd is dan langer. “Ik leer mijn collega’s graag gebruik maken van de app van Global Talk. Hiermee kan je snel een tolk online reserveren of ad hoc aanvragen door te klikken. Het staat allemaal gekoppeld aan onze gegevens met de klantcode.”

Daarnaast heeft ze veel gesprekken met klanten, met een andere nationaliteit, die niet in het team inburgering vallen. De werkcoaches die deze klanten begeleiden hebben vaak geen ervaring met Global Talk. Hen helpt ze ook graag met het online aanvragen van een tolk. “Als jonge collega vind ik het heel leuk om mijn collega’s aan te sporen tot verandering in de zin van handige technologische ontwikkelingen en slimmere mogelijkheden.”

Warboel

Melinda en haar collega’s zijn routiniers in het voeren van gesprekken met ondersteuning van tolken. Toch maakte ze onlangs nog een ongemakkelijke situatie mee:

“Mijn klant was al bij aanvang van het gesprek onrustig in zijn non-verbale communicatie. Hij sprak geen woord Nederlands. De tolk bood hulp. Vreemd was dat op elke vraag die ik stelde, een gek antwoord terugkwam van de tolk in het Nederlands. Niet passende bij mij vraag. In de vorm van ‘wat eet je vandaag?’ Antwoorde hij met bijvoorbeeld: ‘zwemmen lijkt me fijn’. Je gaat dan toch twijfelen. Eerst aan jezelf, stel ik de vraag wel goed? Daarna aan de tolk, begrijpt de tolk mijn vraag eigenlijk wel en vertaalt hij het wel goed aan de klant?”

Kortom, een moeizame warboel. Haar klant ging ook steeds vreemder doen. “Uiteindelijk had ik door dat het helaas aan hem lag. Na het gesprek heb ik de tolk om feedback gevraagd. Hoe hij het gesprek had ervaren? De tolk kon ook geen touw vastknopen aan het verhaal. Uiteindelijk heeft onze klant andere professionele hulp gekregen.”

Dankbaar

Ondanks deze bijzondere ervaring is ze erg blij met haar werk: “Het is heel dankbaar werk. Mijn klanten mogen mij altijd Whatsappen. Zo kan ik ze direct helpen. Dan krijg ik lieve berichtjes terug waarin ze blij zijn met mijn hulp. Daar doe ik het voor. Ze vragen heel veel aandacht maar dat hebben ze nodig en dat geef ik graag. Maar ’s avonds gaat de stekker eruit anders vreten ze me op!”

  • Werk je ook dagelijks met tolken? Vraag ze dan online aan.

Online aanvragen? Zo doe je dat