Richtlijnen
inzet tolken

Anderhalve meter is een veilige afstand, bescherm jezelf en anderen

Bel de tolkentelefoon
088 255 52 22

COVID-19 beheerst nog steeds ons dagelijks leven. Daarom hebben we de algemene, actuele richtlijnen van het RIVM specifiek gemaakt voor de inzet van een tolk bij jou op locatie.  Deze richtlijnen zijn op een rijtje gezet en verder uitgewerkt met een aantal praktische tips.

 

 

Richtlijnen en tips

 • Blijf thuis als je milde klachten hebt,  óók als je gevaccineerd bent. Blijf thuis totdat de testuitslag bekend is. Dit geldt ook voor onze tolken. Het kan zijn dat een tolk hierdoor de tolkdienst moet afzeggen. Als dit het geval is dan informeren we je hierover, zetten we een vervangende tolk in of bieden een alternatieve dienst aan.
 • Houd anderhalve meter afstand. Zet een driehoeksopstelling op, waarbij tolk, anderstalige en gespreksvoerder voldoende afstand tot elkaar houden. Zorg dat de ruimte waarin het gesprek gevoerd wordt, groot genoeg is.
 • Soms is een gezondheidscheck nodig. Medewerkers/tolken moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die persoon thuis blijven.
 • Draag een mondkapje. Per 6 november 2021 is het verplicht om een mondneusmasker te dragen in alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt.
 • Schud geen handen.
 • Was je handen. Zorg dat de tolk zijn handen kan wassen voor en na het gesprek.
 • Ventilatie van ruimtes moeten voldoen aan de regelgeving en (Arbo)richtlijnen.
  Het is belangrijk dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren) of via mechanische ventilatiesystemen.
 • Aftekenen tolkdienst. Teken de uitgevoerde tolkdienst niet zelf. De tolk tekent zelf de tolkdienst af onder jouw toezicht op 1,5 meter afstand. Je ontvangt van ons een bevestigingsmail van de uitgevoerde tolkdienst.
 • Informeer ons als er aanvullende maatregelen zijn bij jouw organisatie. We zorgen dat de tolk hiervan op de hoogte is.

Geef je toegangseisen door bij boeking

Wens je een tolk op locatie? Dan is het belangrijk dat de tolk voldoet aan de door jullie gestelde toegangseisen van dit moment. Denk aan het tonen van een QR code, vaccinatiebewijs of een recent testresultaat.

Het is belangrijk dat wij vooraf op de hoogte worden gesteld wat deze eisen zijn, voordat de tolk op locatie verschijnt. Je kunt dit doorgeven aan onze Customer Service Specialisten via 088 – 255 52 22. Dan ben je er zeker van dat de tolk goed geïnformeerd verschijnt.

Kostbare tip: Als je ons niet tijdig informeert over de specifieke toegangseisen, en de tolk hierdoor zijn werk niet kan uitvoeren berekenen we deze kosten door. Dat is jammer en onnodig. Je kunt ook een tolk op afstand inzetten, bijvoorbeeld door middel van een conference call of een telefonische- of videotolk.

Alternatieven voor een tolk op locatie

De inzet van een tolk op afstand blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk. We zetten de opties voor je op een rij:

Conference call
De conference call gebruik je als jij en de anderstalige niet op dezelfde locatie aanwezig zijn.
Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners.

Bij een schaarse taal kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Telefonische tolk
Je kunt een telefonische tolk inzetten als jij en de anderstalige op dezelfde locatie aanwezig zijn.

Videotolk
Met een videotolk voer je een gesprek waarbij er een videoverbinding tot stand gebracht wordt met de tolk, anderstalige en gespreksvoerder. Je kunt een videotolk inzetten wanneer jij en de anderstalige niet op dezelfde locatie aanwezig zijn. Global Talk werkt met het videoplatform Cisco Webex, maar als jouw organisatie met een ander platform werkt kunnen we daar ook in faciliteren.

Het is wel belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt, om voorafgaand aan het gesprek, een deelbare link te delen met Global Talk, zonder dat de tolk daarvoor hoeft in te loggen.

Geen tolk op locatie bij COVID-19 test. Wel een telefonische tolk

We hebben een tolkdienst bemiddeld waarbij een tolk namens Global Talk is ingezet bij een COVID-test. Vervolgens bleek de cliënt positief getest en moest de tolk in thuisquarantaine. Omdat wij de voorzorgsmaatregelen in verband met corona bij een COVID-test op locatie van de klant niet kunnen garanderen en de gezondheid van onze medewerkers en tolken voorop staat, hebben we besloten dat we geen tolken op locatie bemiddelen als het een COVID-test betreft. Het alternatief, tolken via de telefoon, is een bewezen dienstverlening die voldoet aan de eisen die de huidige situatie van ons vraagt: op locatie waar nodig, op afstand waar mogelijk.

Naleven van de richtlijnen

Een aantal van onze tolken zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit protocol en alle tolken die werken voor Global Talk zijn geïnformeerd. Wanneer de richtlijnen niet nageleefd worden kan de tolk besluiten de tolkdienst niet (verder) voort te zetten. Kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de aanvrager van de tolkdienst.