Opleidingstraject van taal-
ondersteuner naar tolk

PERSBERICHT – 13 maart 2023

Het tekort aan professionele tolken Oekraïens in Nederland is dankzij een speciaal opleidingstraject van Global Talk deels opgelost. Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne begin 2022 kwam er een vluchtelingenstroom op gang. Al snel blijkt er een tekort aan tolken. Op dat moment telt ons land maar zestien professionele tolken Oekraïens. Global Talk, marktleider in tolkdiensten, startte destijds direct een opleidingstraject voor taalondersteuners. Vijftien van deze taalondersteuners Oekraïens hebben met ondersteuning van Global Talk recentelijk zelfs de stap naar professioneel tolk gemaakt. Inmiddels is het aantal professionele tolken Oekraïens in ons land uitgebreid naar veertig. Maar gezien de stijgende vraag is dit aantal nog niet voldoende.

Op de oproep van Global Talk begin 2022 voor een opleidingstraject tot taalondersteuner, reageren honderden mensen. Om deel te nemen is het spreken van zowel Oekraïens als Nederlands een voorwaarde. In korte tijd worden tachtig taalondersteuners klaargestoomd. Zij volgen een traject waarbij basisvaardigheden worden aangeleerd. Na deze training worden de taalondersteuners ingezet op de momenten dat er geen tolk beschikbaar is.

Astrid van Rossum, CEO van Global Talk: “Het is mooi dat we snel wat konden doen in een noodsituatie. Maar we wilden ook het aantal professionele tolken Oekraïens vergroten om zo het tekort duurzaam op te lossen. Inzet van een professionele tolk verdient namelijk altijd de voorkeur. Al snel bleek dat een aantal taalondersteuners zich graag verder wilden ontwikkelen tot professioneel tolk. Vijftien taalondersteuners hebben een extra opleidingstraject gevolgd. Na het succesvol afronden van de opleiding kunnen zij een verzoek indienen om ingeschreven te worden in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Meer aspirant-tolken nodig

Door de toenemende vraag aan tolken Oekraïens heeft Global Talk besloten om het opleidingstraject weer onder de aandacht te brengen. Ze zoeken met spoed Oekraïens-Nederlands of Oekraïens-Engels sprekende kandidaten die per direct opgeleid willen worden tot aspirant-tolk, de nieuwe term voor taalondersteuner. Global Talk is zo tevreden over deze effectieve aanpak, dat het ook is gestart met het opleiden van aspirant-tolken in andere schaarse talen.

Nadiya Huugen-Narolska was een van de deelnemers. Als taalondersteuner kreeg ze een opdracht bij de opvanglocatie van Oekraïners in de gemeente waar ze zelf woont. Daar was een wonderlijke situatie ontstaan. De Nederlandse hulpverleners deden wanhopig hun best om de Oekraïners te begrijpen. Er waren Oekraïners die aan het werk wilden, sommigen zochten huisvesting en weer een ander had dringend een huisarts nodig. “Door daar te tolken keerde langzaam de rust terug. De frustraties vervlogen en de glimlach kwam terug op de gezichten bij deze mensen. Toen begreep ik hoe groot mijn impact als tolk is. Hoe belangrijk de verbinding is die ik maak tussen mensen. Dat moment én de blijdschap die ik toen voelde, zal ik nooit vergeten.”

Nadiya ging in op het aanbod om met hulp van Global Talk de extra opleiding tot tolk te volgen. Over die opleiding zegt ze: Het is een zeer pittige opleiding met enorm veel huiswerk. Leren parafraseren, tekstbewerking, notatietechnieken aanleren, met de juiste nuance, en ga zo maar door. Het was een intensief proces waarbij ik stap voor stap en heel zorgvuldig de technieken aanleerde.” Inmiddels is Nadiya geslaagd en beëdigd tolk Oekraïens.