Jaarverslag 2023

Download het jaarverslag

Sterke groei Global Talk


Hengelo, 19 februari 2024– Global Talk, marktleider in tolkdiensten in Nederland laat een sterke groei zien. In 2023 steeg het aantal geleverde tolkdiensten met 20,8% naar 870.000. Daarmee realiseerde het een omzetgroei van 41,3% naar € 70,3 miljoen. Dit is te lezen in het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Veruit de meest gebruikte inzet van een tolk in 2023 was telefonisch, 777.400 keer (groei van 19,3%) gevolgd door de inzet op locatie, 86.800 keer (groei van 40%). Een daling is te zien bij de inzet per video, 5.700 keer (-13,5%). Tijdens de coronapandemie werd een tolk per video vaak ingezet als alternatief voor een tolk op locatie. Nu de pandemie twee jaar achter ons ligt, kiezen klanten weer meer voor een tolk op locatie of een telefonische tolk.

Naast het behoud van vertrouwde klanten werden in 2023 ook een aantal nieuwe klanten verwelkomd. Enkelen daarvan zijn VluchtelingenWerk, de Raad voor de Rechtsbijstand, Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook in België, waar Global Talk in 2022 een kantoor opende, is een groei te zien. Het aantal tolkaanvragen is daar in 2023 verviervoudigd en het aantal klanten is verdubbeld.

Belangrijke impact


“Vijf jaar geleden zijn we verzelfstandigd. In die vijf jaar zijn we hard gegroeid. De groeipijnen die daarbij horen hebben we opgelost door een versteviging van de organisatie”, legt CEO Astrid van Rossum van Global Talk uit. “De aanhoudende groei laat het belang van tolken in onze samenleving zien. Tolken maken een belangrijke impact in situaties die er wezenlijk toe doen. Een getuigenverhoor in de rechtbank, een ingrijpend gesprek bij de IND of een overleg met een arts over een medische ingreep. In deze gesprekken doet ieder woord ertoe.”

Tolken en cultuurspecialisten werken via Global Talk op locatie, per video of telefoon. Ze worden zowel ingezet in de publieke sector zoals gemeenten, ministeries, ziekenhuizen en justitie als bij bedrijven en op internationale congressen. Global Talk levert naast tolkdiensten ook customized services. Zoals de apps die Global Talk samen met opdrachtgevers in verschillende landen heeft ontwikkeld.