Global Talker

Amaniël Hagos cultuurspecialist

Bel de tolkentelefoon
088 255 52 22

“Als cultuurspecialist kan ik wél een brug slaan tussen twee culturen”

Amaniël Hagos kwam in 1986 met zijn vader, moeder en broertjes vanuit Eritrea naar Nederland. 
Het is niet de bedoeling dat ik me letterlijk bemoei met het gesprek, maar je ziet vaak onbegrip tussen hulpverleners en Eritrese statushouders. Dat komt door het cultuurverschil. En wat krijg je dan? Irritaties, verdriet, paniek, gevaarlijke situaties. Als cultuurspecialist kan ik wél een brug slaan tussen twee culturen en kan ik veel problemen voorkomen.”