Voor tolken

Global Talk Academy

De Global Talk Academy helpt je om bij te blijven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en zo jouw waarde te vergroten.

Wil je bijblijven met de laatste ontwikkelingen binnen het tolkenvak? De Global Talk Academy helpt je hierbij.

De Global Talk Academy is een ontwikkelplatform dat jou ondersteunt bij het ontwikkelen van jouw competenties en vaardigheden. De Academy helpt je om bij te blijven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en zo jouw waarde te vergroten.

Een deel van de trainingen wordt door Global Talk ontwikkeld. We doen dit samen met specialisten uit de praktijk. Dankzij de kennis en ervaring van deze specialisten sluiten deze trainingen perfect aan bij de nieuwe ontwikkelingen en behoeften. Daarnaast selecteren we de beste en meest relevante opleidingen van andere aanbieders. Het aanbod is heel breed. Opleidingen om te specialiseren in één of meerder werkvelden zoals opsporing, juridisch, medische- en sociaal-psychische zorg.

Global Talk Academy

Op 3 februari 2021 heeft Global Talk met de Global Talk Academy de toewijzing gekregen van erkend opleidingsinstituut. Met deze academy is Global Talk de enige bemiddelaar van tolkdiensten in Nederland met een erkend opleidingsinstituut, geaccrediteerd door het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand.

                        

Werken met Global Talk

Waarom de Global Talk Academy

Ontwikkeling en scholing met PE-punten

Maatwerk opleidingen  

Opleidingen die aansluiten op de praktijk 

Zelf ontwikkelde opleidingen (inhouse) 

Klantspecifieke trainingen

Begeleiding registertolken naar een hoger niveau