Verhoortolk

20 mrt - 21 mrt

Dordrecht

19 PE

Cursus informatie

Verhoor is een zeer belangrijk onderdeel van een opsporingsonderzoek, waarbij ook veel gebruik wordt gemaakt van tolken.
Inzet van een tolk tijdens verhoor is telefonisch of persoonlijk. De keuze van de vorm is niet altijd vrijblijvend.

Je kan je voorstellen dat er grote verschillen zijn in het verhoren van een verdachte van winkeldiefstal en een verdachte van een moord of verkrachting.
Dat is de reden dat niet elk verhoor door iedere opsporingsambtenaar afgenomen mag worden. Voor de zwaardere of complexere zaken worden speciaal daarvoor opgeleide rechercheurs ingezet!

Inschrijven

Ook gelden voor deze verhoren andere werkwijze en afspraken die gevolgd moeten worden. Denk aan de inzet van psychologen en audio- visuele opnames van het verhoor. Dit geldt niet alleen voor verdachten. In sommige gevallen geldt dit ook voor andere betrokkenen zoals een aangever, benadeelde en getuige.

Dus bepaalde verhoren mogen alleen door speciaal daarvoor opgeleide rechercheurs worden afgenomen. Hoe vreemd is het dan dat er gebruik wordt gemaakt van “een willekeurige tolk”?!
Wanneer je als tolk de procedures kent en weet wat er wordt verwacht, is dat een voordeel voor je werk en dus je vertolking. Bij navraag van PEOC bij verschillende rechercheurs blijkt dat zij behoefte hebben aan tolken met kennis van werkwijze en procedures die gelden voor verhoren bij zware- en/of complexe zaken.