Verdovende middelen

12 jun - 13 jun

Dordrecht

€599,- / 20 PE

Cursus informatie

Nederland speelt een zeer grote en belangrijke rol in de wereldwijde handel en productie van verdovende middelen. Daarnaast staat Nederland ook bekend om haar gedoogbeleid. Door allerlei redenen is Nederland een aantrekkelijk land voor drugscriminelen. Er worden jaarlijks ongelooflijke partijen verdovende middelen verhandeld in of via Nederland.

Het is dan ook niet vreemd dat onderzoek naar handel in verdovende middelen een speerpunt is van de diverse opsporingsdiensten! Tijdens opsporingsonderzoeken naar verdovende middelen, wordt veel gebruik gemaakt van tolken/vertalers. Het blijkt dat de kennis van de verdovende middelen bij de tolken en vertalers onvoldoende is.

Inschrijven

Wat kan je verwachten?

We behandelen:

 • rol en belang van tolk/vertaler binnen het onderzoek
 • wat wordt van een tolk/vertaler verwacht
 • wetboek van strafrecht, Opiumwet
 • strafbaarheid, ontheffing van strafbaarheid en gedoogbeleid
 • wetboek van strafvordering, bevoegdheden
 • soorten verdovende middelen en plaatsing in Lijst 1 of Lijst 2
 • opsporingsmogelijkheden en opbouw van onderzoek
 • soorten drugs en het effect daarvan
 • werkwijze; van productie tot en met eindgebruiker
 • opbouw laboratoria en kwekerijen
 • herkennen van terminologie