Totaalpakket
ggz voor tolken, tolken in de ggz

InschrijvenVerzilver hier je TOP-punten

€100,- korting, exclusief voor Global Talk tolken én vergeet niet je TOP-punten in te leveren!

Cursusinformatie

In de ggz is taal buitengewoon belangrijk en voor tolken is het een groot werkveld. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Er wordt over moeilijke en schaamtevolle gebeurtenissen gesproken, patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen. Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als  ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?’

Inhoud

Wanneer een cliënt of patiënt niet dezelfde taal spreekt als de hulpverleners, is er al snel behoefte aan een tolk. De ggz is daarmee een relatief grote opdrachtgever voor tolken.

Het werken in de ggz stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. De gesprekken volgen niet de regels die in de algemene omgang gebruikelijk zijn. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

  • de achtergrond van de interventies van de hulpverlener begrijpt (tolkattitude binnen het kader van verschillende therapeutische werkvormen)
  • inzicht heeft in moeilijkheden die zich kunnen voordoen in de manier van spreken en de gedragingen van de patiënt (tolkattitude aangaande ziektebeelden en daaraan gerelateerd gedrag)
  • de therapeutische, psychologische en psychiatrische taal goed begrijpt (tolk- en taalvaardigheid: specialistisch lexicon
  • bij gebrek aan het juiste vreemde woord of gebaar kan uitleggen wat de boodschap behelst (taal- en tolkvaardigheden)
  • weet wat de optimale tolkhouding is voor wat betreft integriteit en neutraliteit (tolkattitude)
  • kan aangeven wanneer de communicatie hapert (tolkattitude)

Meer informatie op de site KTV-Kennisnet

Korting exclusief voor Global Talk tolken

Tolken van Global Talk krijgen bij inschrijving een korting van €100 euro. Hiervoor gebruik je de kortingscode GT-korting-ggz, zodat KTV kan checken of je daadwerkelijk tolkt via Global Talk. Daarnaast kan je ook je TOP-punten verzilveren op de GGZ-specialisatie.