Tolken in de GGZ

📅 Start: maandag 23 september
🌍 Op locatie (Nijkerk) en online
🎓 41.25 PE punt
💰€1120,- (excl. BTW)
✅ Exclusieve korting voor Global Talk-tolken

Meer info of direct inschrijven Verzilver hier je TOP-punten

Cursusinformatie

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is taal buitengewoon belangrijk. Wanneer een cliënt of patiënt niet dezelfde taal spreekt als de hulpverleners is er al snel behoefte aan een tolk. De GGZ is daarmee een relatief grote opdrachtgever voor tolken. Maar het is ook een bijzondere en speciale opdrachtgever. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Het gaat vaak over moeilijke en ingrijpende gebeurtenissen. Patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen.

Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als  ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?’

Het werken in de ggz stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. De gesprekken volgen niet de regels die in de algemene omgang gebruikelijk zijn. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk: 

  • De achtergrond van de interventies van de hulpverlener begrijpt (tolkattitude binnen het kader van verschillende therapeutische werkvormen) 
  • Inzicht heeft in moeilijkheden die zich kunnen voordoen in de manier van spreken en de gedragingen van de patiënt (tolkattitude aangaande ziektebeelden en daaraan gerelateerd gedrag)
  • De therapeutische, psychologische en psychiatrische taal goed begrijpt (tolk- en taalvaardigheid: specialistisch lexicon)
  • Bij gebrek aan het juiste vreemde woord of gebaar kan uitleggen wat de boodschap behelst (taal- en tolkvaardigheden) 
  • Weet wat de optimale tolkhouding is voor wat betreft integriteit en neutraliteit (tolkattitude) 
  • Kan aangeven wanneer de communicatie hapert (tolkattitude) 

Dit kun je verwachten

Het curriculum bestaat uit totaal zes webinars van twee uur en drie cursusdagen van zes lesuren.  De cursus kan in zijn geheel geboekt worden óf indien je in het bijzonder geïnteresseerd bent in de theoretische kaders, dan kun je ervoor kiezen om de webinarserie of een los webinar te volgen en niet aan de cursusdagen deel te nemen.

Exclusieve Global Talk-korting

Tolken van Global Talk krijgen bij inschrijving een korting van €25,- euro. Hiervoor gebruik je de kortingscode  ‘GT-korting-ggz’. Zo kan KTV checken of je daadwerkelijk tolkt via Global Talk. Daarnaast kun je ook je TOP-punten verzilveren op de GGZ-specialisatie.