Tolk in de Nederlandse multiculturele samenleving

19 feb

Online

€99,- (excl. BTW) / 5 PE

Cursus informatie

Wij bieden een cursus over de multiculturele samenleving, specifiek ontworpen voor tolken-en vertalers. In de hedendaagse wereld wordt de samenleving steeds diverser en dynamischer door verschillende culturele achtergronden. Ook in Nederland is de samenleving de afgelopen 50 jaar veranderd, mede door de komst van gastarbeiders, onderdanen uit voormalige koloniën en vluchtelingen. De diversiteit van migratiestromen maakt het werk van tolken en vertalers des te complexer en boeiender.

Deze cursus is bedoeld om tolken en vertalers een dieper inzicht te verschaffen in de uitdagende wereld van de multiculturele samenleving in Nederland, en hen te voorzien van relevante kennis en vaardigheden.

Inschrijven