Telefonisch tolken: wat maakt het lastig?

01 okt

Nijkerk & Online

€240,- (excl. BTW) / 14.25 PE

Cursus informatie

Telefonisch tolken vergt meer focus en verbale assertiviteit

Wanneer je telefonisch tolkt vanuit je eigen kantoor ben je meer een ’tolkmachine’ dan wanneer je bij een gesprek aanwezig bent. Door de afstand, de onzichtbaarheid, het niet kunnen gebruiken van jouw lichaamstaal en het niet kunnen zien van de lichaamstaal van de ander, ben je volledig afhankelijk van de verbale boodschap en je eigen stem. Deze werksituatie vergt andere vaardigheden van je als tolk én zorgt voor andere tolkdilemma’s en frustraties dan wanneer je erbij zit. Tijdens deze training gaan we focussen op alle facetten van deze werkmethode.

Een veel gehoorde opmerking tijdens de KTV-trainingen over gesprekstolken is dat de gedragscode niet goed uitvoerbaar is bij het telefonisch tolken. Tijdens deze training gaan we onderzoeken welke opties en alternatieven je hebt om je gedragscode toch zo goed en zo kwaad als het kan toe te passen. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen: een tolk moet inzetten op preventief handelen bij aanvang van het tolkgesprek en verbaal assertief communiceren wanneer het nodig is om te interrumperen.

Inschrijven

Wat kun je verwachten?

De training begint met een theoretische beschouwing over:

  • de toepassing van de gedragscode bij telefonisch tolken;
  • verbale/non-verbale communicatie;
  • stemperceptie;
  • werkomstandigheden bij telefonisch tolken.

Vervolgens worden gesprekssituaties in scène gezet met een trainingsacteur. Ook de deelnemers spelen hierbij een rol, zowel als tolk als gespreksvoerder. In de rol van gespreksvoerder kom je tot inzicht welke behoeften afnemers hebben jegens jou als tolk en leer je je te verplaatsen in de rol van de afnemer van jouw tolkdiensten. Vooraf en tijdens de training worden lastige telefonische tolksituaties geïnventariseerd.