Taal- en tolktoetsen Oekraïens

13 apr - 12 nov

Nijkerk

2 toetsen

Cursus informatie

Taaltoetsen Oekraïens op C1-niveau

Een taaltoets beoordeelt enkel de taalvaardigheid van een van beide werktalen. Als je reeds beëdigd tolk Russisch bent en wilt aantonen dat u ook de Oekraïense taal op C1-niveau beheerst, dan kan dit met een taaltoets. Een taaltoets beoordeelt de luister-, spreek- en leesvaardigheid van de kandidaat.

De inschrijvingen zijn reeds geopend en de eerste taaltoetsen worden afgenomen op 20 mei 2022. Om deel te nemen hoeft je jezelf enkel te registreren als toetskandidaat en de toetsdatum te reserveren.

 

Inschrijven

Integrale tolktoetsen Oekraïens op C1-niveau

Door middel van de integrale tolktoets kunnen mensen die nog niet werkzaam zijn als tolk of die bijvoorbeeld werkzaam zijn als vertaler Oekraïens, zich laten registreren als beëdigd tolk. Een korte opleiding bereidt u voor op een tolktoets die alle nodige competenties die een professionele tolk behoort te hebben, beoordeelt.

Nadat je jezelf als kandidaat geregistreerd heeft, kunt je je aanmelden voor de eerste intakedatum op 13 mei 2022. Kandidaten die dan starten, kunnen op 12 november het traject afronden.

 

Inschrijven