Specialisatie Interceptietolk

 

Zie site

Meerdere cursussen

Cursusinformatie

Cursus interceptietolk

Per 01 september 2021 is de Specialisatie Interceptietolk een feit. Wanneer je aan de voorwaarden van de Wbtv voldoet, kun je de specialisatievermelding in het Rbtv toegewezen krijgen. De vermelding van de specialisatie Interceptietolk kan van grote invloed zijn voor je inzetbaarheid binnen het werkdomein van de verschillende opsporingsdiensten.

Inschrijven

 

Opfriscursus Interceptietolk

De Opfriscursus Interceptietolk is bedoeld voor de cursisten die reeds de driedaagse cursus Interceptietolk hebben gevolgd.
Door te slagen voor het examen Interceptietolk van PEOC, kom je in aanmerking om je specialisatievermelding in het Rbtv aan te vragen, want het examen Interceptietolk is als enige in Nederland erkend door Bureau Wbtv!

Inschrijven

 

Trainingsdag Interceptie

Een zéér belangrijk onderdeel van het examen Interceptietolk is het uitwerken van geïntercepteerde gesprekken.
Deze gesprekken dienen volgens de geldende regels en afspraken uitgewerkt te worden en worden dan ook (onder meer) op basis daarvan beoordeeld.

Inschrijven

 

Examen Interceptietolk

Op 1 september 2021 is het nieuwe ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ in werking getreden. Sindsdien is het voor C1-tolken mogelijk om de specialisatie Interceptietolk aan te vragen.

Inschrijven

 

Praktijk herexamen Interceptietolk

Wanneer je hebt deelgenomen aan het examen Interceptietolk, bestaande uit een theorie- en praktijk onderdeel, en je bent niet geslaagd voor het onderdeel Praktijkexamen, hoef je niet beide examens over te doen. Je kunt dan volstaan met een herexamen voor het onderdeel Praktijk.

Inschrijven

 

Theorie herexamen Interceptietolk

Wanneer je hebt deelgenomen aan het examen Interceptietolk, bestaande uit een theorie- en praktijk onderdeel, en je bent niet geslaag voor het onderdeel Theorie-examen, hoef je niet beide examens over te doen. Je kunt dan volstaan met een herexamen voor het onderdeel theorie.

Inschrijven