Psychiatrische behandeling van anderstaligen

18 jan

Online

2 PE

Cursus informatie

Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij aandachtspunten voor tolken en hulpverleners tijdens psychiatrische diagnostiek en behandeling van patiënten die een andere cultuur hebben en/of een andere taal spreken. Door je tijdens tolkdienst hiervan bewust te zijn, kan je een grote meerwaarde hebben voor de communicatie tussen de psychiater en patiënt.

Inschrijven

Wat kun je verwachten?

Het webinar begint met een inleiding over psychiatrische diagnostiek en behandeling, over de culturele aspecten daar invloed op hebben en over de rol van stressoren bij migratie en acculturatie. De begrippen ‘verklaringsmodel’ en ‘idioms of distress‘ worden geïntroduceerd en uitgelegd