Opleiding Sociaal Tolken Oekraïens

06 mei - 04 aug

SIGV te Zaandam

Vrij/za van 10:00 - 17:00

Cursus informatie

 

 

 

Opleiding Sociaal Tolken Oekraïens

 

Deze opleiding is sterk gericht op de praktijk van het sociaal tolken (tolken in de hulp- en dienstverlening) en bestaat voor het grootste deel dan ook uit werkcolleges die in kleine groepen worden gegeven. De werkcolleges ‘Tolktechnieken’ en een deel van de werkcolleges ‘Terminologie’ worden in het Nederlands gegeven. De werkcolleges ‘Tolkvaardigheden’ en een gedeelte van de werkcolleges Terminologie zijn taalspecifiek en in dit geval in het Oekraïens. 

 

Intreetoets                                                                                                                               

Toelating tot de opleiding Sociaal Tolken Oekraïens gebeurt d.m.v. een intreetoets. Het instroomniveau bij deze opleiding is B2 voor het Nederlands en C1 voor het Oekraïens. De opleiding bestaat uit de volgende 4 modules: 

  1. Nederlands voor gevorderden. De opleiding begint met de module ‘Nederlands voor gevorderden’, waarin wordt gewerkt aan het perfectioneren van de Nederlandse taal. (duur: 2 dagen)
  2. Tolktechnieken. In de module ‘Tolktechnieken’ wordt geoefend met verschillende tolkwijzen en er wordt aandacht geschonken aan interculturele communicatie. (duur: 4 dagen) 
  3. Terminologie Nederlands – Oekraïens. In de module ‘Terminologie’ wordt gewerkt aan het begrip en de vertaling van de meest voorkomende termen uit de hulp- en dienstverlening. De module ‘Terminologie’ wordt afgesloten met een schriftelijk examen. (duur: 2 dagen) 
  4. Tolkvaardigheden. In de module ‘Tolkvaardigheden’ wordt met name veel geoefend aan de hand van praktijkgerichte rollenspellen, o.a. in het Oekraïens. (duur: 7 dagen) 

De opleiding wordt afgesloten met een Praktijkexamen waarin de kandidaat wordt getoetst in een nagebootste praktijksituatie. Om deel te kunnen nemen aan het afsluitende praktijkexamen dient de cursist het Terminologie-examen behaald te hebben. 

Inschrijven