Intonatie en zinsaccent als tolktechniek

21 mei

Nijkerk

6.5 PE

Cursus informatie

Gespreksvoerders waarvoor je tolkt, verstaan elkaar niet en zijn volledig op jouw vertolking aangewezen. Een veel gehoorde klacht van tolkgebruikers is: ik zeg drie dingen en ik hoor de tolk er maar één zeggen. Natuurlijk weet hij niet precies wat je tolkte, maar hij voelt het wel. Intonatie heeft hier een zeer groot aandeel in: de vertolking moet klinken als de bronboodschap. Tijdens deze training verbeter je jouw intonatie en leer je de boodschap zo te tolken dat iedereen vertrouwt dat je precies tolkt wat er gezegd is.

Inschrijven

Het is een kwestie van finesse. Het kunnen schakelen in spreekstijl en het kunnen spelen met toon, tempo en volume bieden een echte meerwaarde aan tolkstijl. Het maakt dat je als tolk meer onzichtbaar wordt doordat je opgaat in de gesprekssfeer. Denken dat ‘neutraal zijn’ iets te maken heeft met neutraal spreken is een verkeerde veronderstelling. Want juist een monotone spraak bij het tolken, maakt dat je meer op de voorgrond treedt en meer présence krijgt in het tolkgesprek.