tolken in de geboortezorg

10 jan - 10 jan

Online

Gratis

Cursusinformatie

De tolkentoeslag is een tijdelijke regeling voor verloskunde en kraamzorg die per 1 januari 2023 van start gaat. VWS werkt aan een langetermijn-oplossing voor de financiering van tolken voor de hele zorg en het sociaal domein. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tolkenvergoeding vastgesteld op € 25,14 per 15 minuten.

Tijdens deze informatieavond zal Simone Goosen duidelijk uiteenzetten hoe de systematiek van de tolkentoeslag werkt en hoe jij als tolk jouw diensten voor verloskundigen of kraamzorgorganisaties uitbetaald kunt krijgen.

Inschrijven

Wat kun je verwachten?

Naast deze praktische toelichting zullen we het ook kort over de inhoudelijke kant van het tolken binnen de geboortezorgsector hebben en over de inhoud van de online lesmodule Geboortezorg: kennis, woordenschat en tolkhouding. Waar moet je rekening mee houden? Wat moet je weten? En voor wie is het geschikt? Tolken binnen de geboortezorg is vooral weggelegd voor vrouwelijke tolken. Het is namelijk een intieme werksfeer waarin je niet moet schromen voor bloot, kwetsbaarheid en emotie.