Het effect van 'eh' in een tokgesprek

24 mrt

Online

2.25 PE

Cursus informatie

Waarom zeggen we ‘eh’? En wat doe je als tolk met dit soort aarzelingen? In dit webinar wordt het effect van aarzelingsklanken op de luisteraar besproken. Aan het eind van het webinar zul je beter weten wat voor effect het heeft als aarzelingen worden weggelaten of juist toegevoegd aan de vertolking. Het webinar is interessant voor tolken en andere mensen die (beroepsmatig) veel gesprekken voeren en zich afvragen wat het effect is van ‘eh’.

Inschrijven

Wat kun je verwachten?

In dit webinar legt Meike de Boer uit waarom we eh zeggen en wat we daarmee kunnen bedoelen. Ook gaat zij in op de positieve en negatieve effecten van eh op de gesprekspartner. Wist u bijvoorbeeld dat sommige mensen eh beschouwen als teken van liegen? Door zich te realiseren wat het effect van eh is, kunt u in het vervolg bewuster omgaan met deze klank tijdens het tolken.
In het webinar zal niet alleen worden ingegaan op de meer algemene kenmerken van aarzelingsklanken, maar ook op het taalspecifieke karakter ervan. Hierbij wordt vooral besproken wat we weten over het Nederlands, het Duits en het Engels, maar hier en daar zullen ook andere talen voorbijkomen.