Tolken in de GGZ

07 mrt - 23 mrt

Nijkerk & online

€945,- (excl. BTW) / 41.25 PE

Cursus informatie

In de ggz is taal buitengewoon belangrijk en voor tolken is het een groot werkveld. De gesprekken zijn vaak lastig en zwaar. Er wordt over moeilijke en schaamtevolle gebeurtenissen gesproken, patiënten zijn soms in de war en slecht te begrijpen. Ook zeggen hulpverleners soms ‘vreemde’ dingen. Deze cursus geeft een antwoord op vragen als ‘waarom doen hulpverleners wat ze doen? Hoe moet mijn houding zijn als de patiënt vreselijk verdrietig is? Hoe tolk of beschrijf ik het taalgebruik van een ernstig verwarde patiënt?’

Tolken van Global Talk krijgen €50 korting op deze cursus! De korting is al verrekend in de totaalprijs. Meld je nu aan via onderstaande knop.  

Inschrijven

Wat kun je verwachten?

Het werken in de ggz stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. De gesprekken volgen niet de regels die in de algemene omgang gebruikelijk zijn. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk:

  • de achtergrond van de interventies van de hulpverlener begrijpt (tolkattitude binnen het kader van verschillende therapeutische werkvormen)
  • inzicht heeft in moeilijkheden die zich kunnen voordoen in de manier van spreken en de gedragingen van de patiënt (tolkattitude aangaande ziektebeelden en daaraan gerelateerd gedrag)
  • de therapeutische, psychologische en psychiatrische taal goed begrijpt (tolk- en taalvaardigheid: specialistisch lexicon)
  • bij gebrek aan het juiste vreemde woord of gebaar kan uitleggen wat de boodschap behelst (taal- en tolkvaardigheden)
  • weet wat de optimale tolkhouding is voor wat betreft integriteit en neutraliteit (tolkattitude)
  • kan aangeven wanneer de communicatie hapert (tolkattitude)

Om deze redenen heeft KTV, in nauwe samenwerking met dr. Hanneke Bot, een 30-urige specialisatie ‘Ggz voor tolken, tolken in de ggz’ opgezet.

Het curriculum bestaat uit in totaal zes webinars van twee uur en drie cursusdagen van zes lesuren.