Gesprekstolken op afstand versus face-to-face

11 mei

Online

1.5 PE

Cursus informatie

Zeker sinds de coronacrisis wordt face-to-face tolken in de gezondheidszorg steeds verder teruggedrongen door vormen van tolken op afstand. Vooral videotolken is de laatste tijd sterk in opmars. Dit webinar focust op gesprekstolken op afstand in de gezondheidszorg.

Hoewel videotolken een handige oplossing kan zijn, is de factor ‘afstand’ wel degelijk van invloed op de kwaliteit van de communicatie. Zo geeft videotolken vaak de illusie van face-to-face tolken, terwijl het gezichtsveld eigenlijk vrij beperkt is, waardoor het overbrengen van non-verbale communicatie lastig kan zijn. Ook kunnen er – ondanks de snelle technologische ontwikkelingen – toch nog allerhande technische problemen voorkomen, die een vlot verloop van de communicatie bemoeilijken.

Inschrijven

 

Wat kan je verwachten?

In dit webinar wordt ingegaan op de verschillen tussen met name videotolken en face-to-face tolken in een medische tolkcontext, op basis van het onderzoek van de spreker aan de Universiteit Antwerpen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de belangrijkste knelpunten op het gebied van interactie bij videotolken en mogelijke strategieën om de communicatie efficiënt te laten verlopen.