Bewust tolken

 

Het tolkencongres vindt plaats op 9 december 2023 in Amersfoort. Laat je inspireren, ontmoet vakgenoten en breid je netwerk uit.

 

Om goed te kunnen tolken moet je over vele kwaliteiten, kennis en vaardigheden beschikken. Je moet als professionele tolk in staat zijn om heel veel tegelijk te doen: actief luisteren, begrijpen, noteren, vertalen en verwoorden. Meestal ben je ook nog ondernemer en dus zelf verantwoordelijk voor jouw planning, offertes, marketing, administratie en toekomst… En niet minder belangrijk: als tolk krijg je vaak te maken met pittige werksituaties die emotioneel belastend kunnen zijn.

Hoe doe je dit alles zo optimaal en bewust mogelijk. Hoe houd je het leuk?

Bewust tolken is bewust kiezen voor een specialisatie, voor tolktechnieken, voor zelfzorg, voor ondersteuning, voor diversiteit aan tolkopdrachten, voor structuur, voor verdieping, voor verdere taalontwikkeling én voor goede relaties. Maar bewust tolken is ook rekening houden met de impact die de ontwikkeling van AI zal hebben op de tolkensector.

Bewust tolken. Bewust tolk zijn. Laten we daar op 9 december samen bij stilstaan.

Enthousiast

Global Talk is enthousiast over het tolkencongres georganiseerd door KTV Kennisnet en we stellen je in de gelegenheid om je gespaarde TOP-punten in te leveren, zodat je voordelig kan deelnemen aan het tolkcongres.

Onze tip: lever je TOP-punten in om deel te nemen aan het tolkencongres.

Dus: schrijf je in, stuur je inschrijfbewijs naar ons op via dit formulier en wij betalen het gespaarde aantal TOP-punten aan je uit. Bij de inschrijving van het tolkencongres hoef je niet je certificaat te uploaden maar wel je bewijs van deelname/inschrijving en bij datum afronding vul je 9 december 2023 in.

Klik hier om je in te schrijven

Verzilver hier je TOP-punten