Arbeidsrecht: procedures en terminologie uitgelegd

28 sep - 28 sep

Nijkerk

235,- (ex. BTW) / 8 PE

Cursus informatie

Tolken en vertalers komen in de beroepspraktijk (veelvuldig) in aanraking met diverse aspecten van het Nederlands arbeidsrecht; anderstalige mensen die worden geconfronteerd met een ontslag schakelen al snel een tolk in. De gesprekken op het terrein van het arbeidsrecht en daarmee verband houdende correspondentie en stukken, zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, het geconfronteerd worden met een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, of een aanvraag bij het UWV tot opzegging van het dienstverband, vragen expertise van de (gebaren)tolk.

Inschrijven

 

Interessant voor tolken en taalondersteuners Oekraïens, de Terminologieworkshop arbeidsrecht Oekraïens:
Tijdens de terminologieworkshop arbeidsrecht buigt je samen met de workshopleider over de meest gebruikte Oekraïense en Nederlandse terminologie op het gebied van arbeidsrecht. Er wordt samen gekeken naar de Oekraïense en Nederlandse teksten en gezocht naar oplossingen voor termen die zich vaak niet één op één laten vertalen.

Inschrijven

Wat kan je verwachten?

Het is van belang dat tolken en vertalers bekend zijn met de meest voorkomende begrippen uit de arbeidsrechtpraktijk als ook bekend zijn met de (onderscheidende) betekenis van deze begrippen zodat zij bij het tolken en/of vertalen deze begrippen herkennen, begrijpen en op de juiste wijze kunnen toepassen.
Daartoe zal een college arbeidsrecht worden aangeboden waarbij aan de hand van documenten uit de praktijk deelnemers bekend worden gemaakt met meest voorkomende begrippen uit het Nederlandse arbeidsrecht.

Enkele onderwerpen:

  • Wat is een arbeidsovereenkomst? (verschillen met andere arbeidsrelaties);
  • Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (proeftijd, concurrentiebeding, boetebeding, e.d.);
  • Einde van de arbeidsovereenkomst: disfunctioneren, vertrouwensbreuk, bedrijfseconomische redenen en ontslag op staande voet;
  • Ontbinding door kantonrechter, opzegging door UWV en beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

Na afloop van het hoorcollege hebben deelnemers een goed beeld van kernbegrippen en hun plek en toepassingsbereik binnen het Nederlands arbeidsrecht.