8 Online Cursussen 40PE

20 mei - 08 jul

Online

€784,- (excl. BTW)

Cursus informatie

De online cursussen van Dafa Trainingen zijn ook te combineren. Wanneer je alle 8 de cursussen combineert, profiteer je van een mooi tarief tegen 30% combinatiekorting. De reeks start op 20 mei 2024. De cursussen vinden allemaal plaats van 18.00 tot 21.00 uur. Klik op onderstaande button voor meer informatie en alle data.

Schrijf je hier in

 

De Nederlandse asielketen

De Nederlandse asielketen is een complex systeem dat zich bezighoudt met de procedures en maatregelen rondom asielverlening en immigratie. Als tolk of vertaler in dit veld is het van cruciaal belang om een diepgaand begrip te hebben van de asielprocedures, de wet- en regelgeving, en de specifieke terminologie die wordt gebruikt. Door deze kennis kun je de betrokken partijen, zoals asielzoekers, advocaten, rechters en overheidsfunctionarissen, effectief ondersteunen en ervoor zorgen dat communicatie vloeiend en nauwkeurig verloopt.

Gedragscode voor Tolken en vertalers: Een Eed voor Kwaliteit in Taal

De Gedragscode voor Tolken en Vertalers, in lijn met de Wet beëdigde tolken en vertalers, vormt de
ethische leidraad voor taalprofessionals. Met vijf kernwaarden, waaronder integriteit en
professionaliteit, belooft deze code hoogwaardige dienstverlening met respect voor ethische
normen. Of je nu doorgewinterd bent in het vakgebied of aan het begin van je carrière staat, deze
Gedragscode begeleidt tolken en vertalers in hun inzet voor kwaliteit en integriteit in taaldiensten.

Het Nederlandse drugsbeleid

Het Nederlandse drugsbeleid is een benadering die zich richt op schadepreventie en het bieden van een veilige omgeving voor het gebruik van bepaalde soorten drugs. Dit beleid is gebaseerd op de gedachte dat het verminderen van de gezondheidsrisico’s en sociale schade die verband houden met drugsgebruik belangrijker is dan strikte strafrechtelijke maatregelen.

Het Nederlands onderwijssysteem

Het Nederlandse onderwijssysteem is een uitgebreid en gediversifieerd systeem dat zich bezighoudt met de opleiding en vorming van individuen vanaf de vroege kindertijd tot aan volwassenheid. Als tolk of vertaler is het van cruciaal belang om vertrouwd te zijn met de structuur van het onderwijssysteem, inclusief de verschillende onderwijsniveaus, examenprocedures en regelgeving. Het begrijpen van het onderwijssysteem stelt je in staat om nauwkeurige en betekenisvolle communicatie te faciliteren tussen deelnemers aan de cursus, leraren, ouders en overheidsfunctionarissen.

 

Door een grondig begrip van dit onderwerp kun je bijdragen aan een inclusief onderwijsklimaat waarin alle deelnemers aan de cursus gelijke kansen hebben om te leren en te groeien.

Het Nederlandse werk & welzijn

De Nederlandse arbeidsmarkt is een dynamisch veld dat zich bezighoudt met de relaties tussen werkgevers en werknemers, en de verschillende factoren die van invloed zijn op werkgelegenheid en werkloosheid. Als tolk of vertaler is het van cruciaal belang om vertrouwd te zijn met arbeidsprocedures, wetten en specifieke terminologie die in dit domein worden gebruikt. Begrip van de arbeidsmarkt stelt je in staat om nauwkeurige en betekenisvolle communicatie te faciliteren tussen werknemers, werkgevers en overheidsfunctionarissen.

Emancipatie van de vrouw
De emancipatie van vrouwen in Nederland is een proces van sociale verandering en strijd dat gericht is op het verkrijgen van gelijke rechten, kansen en positie voor vrouwen in de samenleving. Dit proces heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld en heeft geleid tot aanzienlijke vooruitgang op verschillende gebieden. De emancipatie van de Nederlandse vrouw is begonnen in de 19 e eeuw en dit proces is nog steeds actueel.

Het Nederlandse zorgstelsel

Het Nederlandse zorgstelsel is een complex systeem dat zich bezighoudt met de organisatie en levering van gezondheidszorg in Nederland. Als tolk of vertaler is het van cruciaal belang om vertrouwd te zijn met de structuur van het zorgstelsel, inclusief de verschillende zorgverleners, verzekeringssystemen en regelgeving. Het begrijpen van het zorgstelsel stelt je in staat om nauwkeurige en betekenisvolle communicatie te faciliteren tussen zorgverleners, patiënten, verzekeringsmaatschappijen en overheidsfunctionarissen. Door een grondig begrip van dit onderwerp kun je ervoor zorgen dat alle betrokkenen de zorg en behandeling ontvangen die ze nodig hebben.

Tolk en vertaler in de Nederlandse multiculturele samenleving

Wij bieden een cursus over de multiculturele samenleving, specifiek ontworpen voor tolken en
vertalers. In de hedendaagse wereld worden samenlevingen steeds diverser en dynamischer door de
interactie van verschillende culturele achtergronden. Ook in Nederland is de samenleving de
afgelopen 50 jaar veranderd, mede door de komst van gastarbeiders, onderdanen uit voormalige
koloniën en vluchtelingen. De diversiteit van migratiestromen maakt het werk van tolken en vertalers
des te complexer en boeiender. Deze cursus is bedoeld om tolken en vertalers een dieper inzicht te
verschaffen in de uitdagende wereld van de multiculturele samenleving in Nederland, en hen te
voorzien van relevante kennis en vaardigheden.