OMO: we werken allemaal voor hetzelfde doel

 

"Vooral de klantcode per school maakt dat het nu zeer laagdrempelig is om direct een tolk in te schakelen. En ook het ‘online aanvragen’ van een tolk gaat iedereen straks heel veel tijd schelen.”

Marit Goosen, coördinator communicatie voor de Raad van Bestuur en de scholen

In 2020 maakte Marit Goosen van vereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) kennis met accountmanager Paul van Schijndel van Global Talk. Het was midden in de corona periode en de scholen van OMO hadden verschillende manieren om een taalbarrière in de klas op te lossen of om tolken aan te vragen. Dit was een goede reden om een passende oplossing te vinden.

OMO

OMO is een vereniging van ruim 60 scholen met 60.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Ze bieden ‘goed onderwijs’ geïnspireerd vanuit de Katholiek traditie en vinden het belangrijk om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. Kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Marit Goosen

Marit werkt 4,5 jaar bij OMO als coördinator communicatie voor de Raad van Bestuur en de scholen. Ook is ze de woordvoerder van de Raad van Bestuur. Marit heeft in het verleden communicatiewetenschappen gestudeerd en werkt graag voor organisaties die een maatschappelijk belang dienen.

Ze licht het toe: “Daarom vind ik het fijn om bij OMO te werken. De scholen zijn een afspiegeling van onze maatschappij en dat houdt in dat bijna alle nationaliteiten op onze scholen vertegenwoordigd zijn.”

Waar zijn de tolken nodig?

De behoefte aan tolken is aanwezig, maar niet op alle scholen. Om de situatie van de vraag goed in beeld te krijgen, hebben we samen met de communicatieadviseurs van de scholen een inventarisatie analyse gemaakt. Met onder andere de vragen: Vraag je vaak een tolk aan? Waar doe je dat? Voor wie? Wat zijn de kosten?

Na deze analyse maakt ze samen met Global Talk en team juridische zaken van OMO een dienstverleningsovereenkomst waarbij elke school een eigen klantcode krijgt om makkelijk in contact te komen met een tolk. Ook belangrijk; door de schaalgrootte worden de tarieven aantrekkelijker.

Persoonlijk

Vervolgens ligt er een mooi dienstverleningsovereenkomst op de plank voor het aanvragen van de tolken.

Marit: “Een goede communicatie van deze dienstverleningsovereenkomst gezien de grootte van onze vereniging is belangrijk. Het persoonlijke informeren van de communicatieadviseurs op de scholen is hierin essentieel. Zij kunnen ervoor zorgen dat de informatie terecht komt bij de medewerkers op de scholen die de tolkaanvragen het meeste doen.”

Maximaal ontzorgd

Marit: “Bij OMO werken we allemaal samen voor hetzelfde doel: de leerlingen goed onderwijs geven. Dat betekent dat de randvoorwaarden voor de docenten uitstekend gefaciliteerd moeten zijn. Zodat de *docenten zich maximaal ontzorgd voelen en goed hun werk kunnen uitoefenen.

Vooral de klantcode per school maakt dat het nu zeer laagdrempelig is om direct een tolk in te schakelen. En ook het ‘online aanvragen’ van een tolk gaat iedereen straks heel veel tijd schelen.”

* Een van de scholen van OMO is de Metameer school. Lees hoe NT2 docent Pieter Verkuijlen dagelijks werkt met tolken in de Internationale schakelklas.

  • Werk je ook dagelijks met tolken? Vraag ze dan online aan.

Online aanvragen? Zo doe je dat