IMPACT

De VoorleesExpress en Global Talk Impact

Samen streven we ernaar dat taal geen barrière meer is.

Door voorlezen, spelletjes doen en samen praten stimuleert de VoorleesExpress de taalontwikkeling bij kinderen. Hierdoor presteren kinderen beter op school en vergroot hun kans op succesvol onderwijs.

Door voorlezen, spelletjes doen en samen praten stimuleert de VoorleesExpress de taalontwikkeling bij kinderen. Hierdoor presteren kinderen beter op school en vergroot hun kans op succesvol onderwijs.

De VoorleesExpress ontwikkelde een video waarin ze, op een eenvoudige manier, anderstalige ouders uitlegt wie ze zijn en wat ze doen. Om de anderstalige ouders direct goed te bereiken met de video, heeft Global Talk met zeven tolken de video vertaald in zeven veelvoorkomende talen. Zodat iedereen in zijn eigen taal begrijpt dat de VoorleesExpress actief helpt bij het oplossen van een taalachterstand voor het hele gezin.
Global Talk Impact zet zich in voor een wereld waarin iedereen de kans krijgt om te begrijpen en begrepen te worden. Door de steun aan de VoorleesExpress, helpen we mee om kinderen met een taalachterstand een betere kans op school en in de maatschappij te geven. Samen streven we ernaar dat taal geen barrière meer is.

Klik hier voor de filmpjes

Wat is de VoorleesExpress?

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim.
‘Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig’.
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen en ouders die moeite hebben met taal, extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig contactmomenten bij een gezin met een taalachterstand. Ze ontmoeten elkaar thuis, online of op een openbare plek. Samen met de ouders gaan ze aan de slag met taal en voorlezen.

Vrijwilliger worden bij de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress is actief door heel Nederland dus ook bij jou in de buurt!

Als vrijwilliger heb je twintig contactmomenten bij een gezin in jou buurt. Je bezoekt ze thuis of spreekt online af. Dit doe je op vaste momenten, één of meerdere keren per week. Tijdens het traject van twintig afspraken ga je bij het gezin thuis voorlezen aan de kinderen én de ouders. Door het voorlezen worden ook de ouders gestimuleerd om mee te luisteren zodat ze later, ook zelf, gaan voorlezen aan hun kinderen.

Vrijwilliger bij de VoorleesExpress:” Samen met het gezin zoeken naar taalontwikkeling kansen. Leuk, dankbaar en waardevol vrijwilligerswerk!”

Wil je meer weten of je aanmelden als vrijwilliger?

Klik hier voor meer informatie