Blog

De waarde van sleutelpersonen

Is sleutelpersoon een onbetaalde rol of juist een gewone baan?

Wie weet er beter hoe je als nieuwkomer je weg moet vinden in een land, dan degene die je voorging? Zo iemand heet een sleutelpersoon: zelf (ooit) vluchteling, gezien in de eigen gemeenschap. Iemand met veel kennis en ervaring, die weet hoe het in Nederland werkt.

Bij de invoering van de nieuwe Inburgeringswet kan de rol van sleutelpersonen structureel groter worden. Dat is mooi, want veel nieuwkomers hebben veel aan sleutelpersonen. Daarnaast werken gemeenten en maatschappelijke organisaties graag samen met ze.

Wat levert het samenwerken met sleutelpersonen nou precies op? Wat is de beste manier om dit te organiseren? Wat mag je van elkaar verwachten? Is sleutelpersoon een onbetaalde rol of juist een gewone baan? En wat is eigenlijk je toekomstperspectief als je sleutelpersoon bent?

Pharos* en OpenEmbassy* organiseerden op 30 januari in Utrecht een landelijke bijeenkomst voor sleutelpersonen en gemeenteambtenaren op zoek naar antwoorden op al die vragen. Het doel was om samen concrete antwoorden en oplossingen te ontwikkelen.

Aida Draganovic, Sales Consultant bij Global Talk was uitgenodigd door Pharos en OpenEmbassy om aan het publiek uit te leggen hoe onze sleutelpersonen een centrale rol spelen in de cultuuroplossingen voor nieuwkomers en gemeenten. Na afloop zei Aida het volgende:

“Welke mooie rollen sleutelpersonen hebben, hoe belangrijk ze zijn voor de nieuwkomers en dat de inzet werkt, werd duidelijk bij de bijeenkomst. Ik heb verteld hoe wij als Global Talk en FutureWork, op verschillende manieren cultuuroplossingen aanbieden voor nieuwkomers. Het was een inspirerende dag waar sleutelpersonen en gemeenten veel van elkaar hebben geleerd en samen aan de slag gaan. Complimenten aan OpenEmbassy en Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen voor de mooie invulling van deze dag!”

OpenEmbassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg in Nederland kunnen vinden. Ze bouwen inclusieve gemeenschappen van nieuwkomers en ervaren Nederlanders. Ondersteunen daarnaast individuele nieuwkomers met kennis en acties. En ze veranderen tegelijkertijd het systeem van integratie en inburgering.

Pharos is een landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen ze door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

“Welke mooie rollen sleutelpersonen hebben, hoe belangrijk ze zijn voor de nieuwkomers en dat de inzet werkt, werd duidelijk bij de bijeenkomst. Ik heb verteld hoe wij als Global Talk en FutureWork, op verschillende manieren cultuuroplossingen aanbieden voor nieuwkomers."

Aida Draganovic