Blog

De 10 meest invloedrijke talen ter wereld

De top tien bestaat niet uit talen die door de meeste mensen worden gesproken. Deze talen hebben een grote invloed op wereldwijde handel en economie.

Van de bijna 7.000 talen die in de wereld worden gesproken zijn deze 10 talen van grote invloed op bijvoorbeeld de wereldwijde handel. De top tien bestaat niet uit talen die door de meeste mensen worden gesproken. Deze talen hebben een grote invloed op wereldwijde handel en economie.

1. Engels

Deze was wel te verwachten nietwaar? Ongeveer 380 miljoen mensen hebben het Engels als moedertaal en meer dan een miljard mensen spreken Engels als tweede taal of beheersen deze taal goed.

2. Frans

Hoewel het in de loop van de vorige eeuw veel terrein heeft verloren aan het Engels, is het Frans nog steeds de op één na meest invloedrijke taal ter wereld. Het is een officiële taal in 25 landen en na het Engels de meest populaire lingua franca voor veel internationale groepen en organisaties.

3. Spaans

Ongeveer 400 miljoen moedertaalsprekers spreken Spaans. Spaans is de lingua franca in 21 landen en wordt wereldwijd nog eens door ongeveer 60 miljoen mensen als tweede taal gesproken.

4. Arabisch

Het Arabisch heeft de vierde positie te danken omdat het de taal van de islam is. Het is moeilijk te bepalen hoeveel mensen de taal precies spreken omdat er veel verschillende dialecten zijn, als primaire taal gesproken in zo’n twintig landen. De taal wordt echter ook door velen als tweede taal gesproken. Naar schatting zouden tegen de 300 miljoen mensen het Arabisch als moedertaal hebben.

5. Mandarijn-Chinees

Het aantal Mandarijn sprekers loopt tegen een miljard. Hoewel de taal enkel in Zuidoost Azië wordt gesproken, buiten de Chinese gemeenschappen in andere delen van de wereld, wordt deze taal steeds belangrijker als gevolg van de groeiende Chinese economie.

6. Russisch

Het Russisch heeft ongeveer 155 miljoen moedertaalsprekers en nog eens 110 miljoen mensen die het als tweede taal spreken. Dit laatste komt omdat veel landen ooit behoorden tot de voormalige Sovjet-Unie. Echter in veel voormalige Sovjet-landen zal men de taal niet zo snel meer spreken omdat men niet meer aan die periode herinnerd wil worden.

7. Portugees

Ongeveer 230 miljoen mensen over de wereld spreken Portugees, van wie 210 miljoen het als moedertaal spreken. Met Brazilië als opkomende wereldeconomie, behoort deze taal daarom thuis in de top tien.

8. Duits

Met ongeveer 120 miljoen sprekers hoort het Duits in de top tien omdat het voor lange tijd de lingua franca van de wetenschap en industrie is geweest. Engels heeft nu grotendeels de status van lingua franca overgenomen in de wetenschap, het Duits oefent nog steeds invloed uit omdat Duitsland één van de sterkste wereldeconomieën is.

9. Japans

Japans wordt gesproken door 120 miljoen mensen van wie de meeste binnen de Japanse landsgrenzen wonen. Japan is echter één van ’s werelds grootste economische machten en als gevolg daarvan is het een belangrijke taal in de handel en het bedrijfsleven.

10. Hindoestani (Hindi/Urdu)

Deze zustertalen zijn zeer nauw verwant en verschillen eigenlijk alleen maar in hun schrift. Urdu, de officiële taal van Pakistan, wordt geschreven met behulp van het Arabische schrift. Hindi is de officiële taal van India en wordt geschreven in Devanagari schrift. Hoewel de talen niet van grote betekenis zijn buiten het Indische subcontinent, zijn er meer dan 200 miljoen moedertaalsprekers en honderden miljoenen mensen die Hindoestani als tweede taal spreken.