Interceptietolk

28 mei - 30 mei

Dordrecht

24 PE

Cursus informatie

Interceptietolk, beter bekend als taptolk, is een tolk en/of vertaler die tijdens opsporingsonderzoeken door de diverse opsporingsdiensten wordt ingezet bij het uitwerken van opgenomen en afgeluisterde communicatie. Naast gesproken communicatie, kan het ook gaan om geschreven communicatie. In het laatste geval kan gedacht worden aan bijvoorbeeld sms-berichten, WhatsApp, email, enzovoort. Bij het uitwerken van voornoemde communicatie wordt door opsporingsdiensten gebruik gemaakt van verschillende soorten speciale software.

Inschrijven

Wat kun je verwachten?

Tijdens de cursus Interceptietolk krijgt de cursist alle informatie aangereikt die hij/zij nodig heeft bij het uitvoeren van interceptiewerkzaamheden tijdens een opsporingsonderzoek. Naast de nodige wet- en regelgeving leert de cursist wat de landelijke afspraken zijn die tijdens interceptiewerkzaamheden gelden. Daarnaast leert de cursist hoe gesprekken conform de afgesproken en geldende regels uitgewerkt dienen te worden. Uiteraard worden ook de diverse speciale software en de werking daarvan behandeld.

Ook dilemma’s die tijdens interceptiewerkzaamheden (kunnen) ontstaan, worden tijdens de cursus behandeld en besproken, waarbij de cursisten de nodig handvatten krijgen om hiermee om te gaan. Ook is er voldoende ruimte om de theorie direct om te zetten naar de praktijk, doordat er verschillende casussen behandeld zullen worden.