Tolk Shavan Khudaida: specialisatie onderwijs

 

“In Syrië is de eindtoets doorslaggevend. In Nederland is de eindtoets belangrijk maar het advies van de school voor vervolgonderwijs doorslaggevend. Ouders begrijpen dat niet en vaak komen dan boosheid en emoties naar boven.”

Shavan Khudaida

Shavan Khudaida is al jaren tolk bij Global Talk en tolkt meerdere keren op een dag voor onderwijsinstellingen in het Syrisch Arabisch en Kermandji van en naar het Nederlands.

De gespreksvoerders zijn onderwijsbegeleiders (OB) en leerkrachten. Zijn hulp wordt ingeroepen bij advies gesprekken, intake gesprekken, gedragsproblemen bij de leerling en bij bijzonder onderwijs advies. De setting is normaal gesproken met de ouders, de gespreksvoerder en de tolk. 80% van de ouders waar Shavan voor tolkt zijn van Syrische afkomst.

Analfabetisme

Een deel van deze ouders zijn analfabeet, spreken de taal niet en hebben in het thuisland geen onderwijs genoten. Deze ouders vinden school minder belangrijk en willen graag dat hun kinderen zo snel mogelijk aan het werk gaan en geld verdienen. Dit zijn ze gewend vanuit hun eigen cultuur.

Deze gesprekken zijn, volgens Shavan, de makkelijkste gesprekken: “De ouders stellen niet veel vragen en beantwoordende vragen van de gespreksvoerder meestal met ja.”

Kennis Nederlandse onderwijssysteem

Moeilijker wordt het met adviesgesprekken voor voortgezet onderwijs met ouders die wel onderwijs hebben genoten. Bij deze gesprekken is er dikwijls onbegrip over het advies:

“In Syrië is de eindtoets doorslaggevend. In Nederland is de eindtoets belangrijk maar het advies van de school voor vervolg onderwijs doorslaggevend. Ouders begrijpen dat niet en vaak komen dan boosheid en emoties naar boven.”

Tip van Shavan: “Geef de anderstalige ouders vooraf voldoende eenvoudige informatie in hun eigen taal over het Nederlandse onderwijssysteem zodat ze het advies beter begrijpen.”

Lowan legt het duidelijk uit met video’s in het Nederlands, Engels en in het Arabisch.

Bijzonder onderwijs en schaamte

Bij advies voor bijzonder onderwijs ervaart Shavan het meeste onbegrip van de ouders.

“De ouders begrijpen niet waarom hun kind naar het bijzonder onderwijs moet. Ze krijgen uitleg van de gespreksvoerder dat het kind/leerling extra onderwijsondersteuning nodig heeft. En, dat het gaat om dezelfde boeken en leerstof én dat het alleen meer toegespitst is op het tempo en het vermogen van het kind.”

Als ouders het uiteindelijk begrijpen en een bezoekje gaan brengen aan de nieuwe bijzonder onderwijsschool volgt een nieuw schrikmoment. “De ouders zien op het schoolplein en in de klassen kinderen met een duidelijke fysieke beperking. Hun reactie is dan zeer afwijzend omdat hun kind namelijk niet ‘gek’ is.”

Schaamte en onwetendheid spelen hierbij een grote rol. De emoties lopen dan hoog op bij de ouders. “Ook hier zou het fijn zijn als er eenvoudige meertalige informatie paraat is.” Aldus Shavan.

Tot slot

De meeste gesprekken verlopen via video: “ Sinds corona zijn bijna alle gesprekken via video. Ik ervaar dat als positief. De ouders zitten comfortabel thuis en voelen zich meer op hun gemak. We kunnen elkaar zien en op lichaamstaal en houding inspelen. De gesprekken lopen hierdoor soepeler.”

Bekijk hier alle diensten van Global Talk

Onze diensten