Farsi

هستیم ، سازمانی با 1500 مترجم و متخصصان فرهنگ. باهم بیش از 200 زبان مختلف صحبت می کنیم. ما را در همه جای هلند پیدا خواهید کرد. در بیمارستانها در کلانتری ها در مراکز پناهجویان. در شرکت های عامل بین المللی. در دادگاه ها. همه مکانهایی که واقعاً مهم است مردم نه تنها حرف های همدیگر را بفهمند بلکه همدیگر را درک کنند. درک کردن همه چیز است.

Bel de tolkentelefoon
088 2555222
Deel dit artikel

13-10-2020

به زبان: فارسی

در این ویدئو می توانید بخشی از کنفرانس مطبوعاتی را به فارسی دنبال کنید که در آن  نخست وزیر مارک روته اقدامات مربوط به دوره آینده را توضیح می دهد. و از این طریق آخرین اخبار مربوط به کرونا را به زبان خودتان بشنوید.

اشتراک گذاری قدردانی می شود!

28-09-2020

به زبان: فارسی

در این ویدئو می توانید بخشی از کنفرانس مطبوعاتی را به فارسی دنبال کنید که در آن  نخست وزیر مارک روته اقدامات مربوط به دوره آینده را توضیح می دهد. و از این طریق آخرین اخبار مربوط به کرونا را به زبان خودتان بشنوید.

اشتراک گذاری قدردانی می شود!

18-09-2020

به زبان: فارسی

در این ویدئو می توانید بخشی از کنفرانس مطبوعاتی را به فارسی دنبال کنید که در آن  نخست وزیر مارک روته اقدامات مربوط به دوره آینده را توضیح می دهد. و از این طریق آخرین اخبار مربوط به کرونا را به زبان خودتان بشنوید.

اشتراک گذاری قدردانی می شود!