Webinarserie 'Mensenhandel'

16 nov

Online

9 PE

Cursus informatie

Tijdens deze webinarserie wordt mensenhandel vanuit verschillende perspectief bekeken en uitgediept: vanuit het perspectief van politie die daders tracht op te sporen, vanuit het perspectief van Comensha die slachtoffers hulp aanbiedt en vanuit het perspectief van de advocatuur die juridische dienstverlening aanbiedt aan slachtoffers van mensenhandel.

Inschrijven

Wat kun je verwachten?

Tolken worden bij onderzoeken naar mensenhandel / mensensmokkel op verschillende momenten in het ingezet: bij opsporingsonderzoek, bij slachtofferhulp, bij juridische dienstverlening en procedures. Om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat de tolken de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld.