Webinarserie asielrecht

12 apr

Online

6 PE

Cursus informatie

Tolken worden bij asielprocedures op verschillende momenten ingezet: bij de IND-gehoren en -procedures, juridische dienstverlening en rechtszittingen. Om de betrokkene optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat de tolk de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld.
Tijdens deze webinarserie worden de regels van de asielprocedure en de verschillende fases binnen de asielprocedure uitgelegd.

Inschrijven

Wat kan je verwachten?

Het eerste webinar zal ingaan op de internationale en nationale regelgeving die de grondslag vormen voor de asielprocedure in Nederland en de politieke context die deze regels heeft ingekleurd. Het tweede webinar zal de inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag, waaronder de beoordeling van de geloofwaardigheid en zwaarwegendheid behandelen. Het derde webinar zal ingaan op de inhoudelijke en praktische aspecten van de asielprocedure.