Automatische of cultuurbewuste tolk?

13 okt

Kantoor Global Talk, Utrecht

€375,- (excl. BTW) / 10 PE

Tolken is meer dan alleen het omzetten van woorden van ene naar de andere taal. Culturele verschillen en sensitiviteiten spelen een belangrijke rol bij het verloop van een tolkopdracht omdat taal en cultuur zo nauw met elkaar verbonden zijn.

Sommigen opdrachtgevers zien je uitsluitend als een tolkmachine waar automatisch de woorden uit komen rollen, Maar in de dagelijkse praktijk komt het net zo vaak voor dat je als vanzelfsprekend de rol van een cultuur- en interculturele communicatie-expert krijgt toebedeeld krijgt.

Dit is een mooie ontwikkeling want nu zien ze wel je grote meerwaarde als menselijke tolk. Vanaf nu ben jij hun cultuur- en interculturele communicatie-expert!

Maar ben je wel voldoende uitgerust om effectief diepgaande en complexe (inter)culturele vraagstukken op te lossen? En hoe pak je sensitiviteiten en spanningen aan die optreden tijdens de tolkopdrachten als onpartijdige tolk?

Training

Al deze vragen en dilemma’s komen in de training uitgebreid aan bod. Met de theoretische kaders en houvast word je je beter bewust van je eigen culturele bril. En je leert om de bredere interculturele communicatieaspecten en sensitiviteiten die spelen in het tolkenwerk te hanteren. Door het volgen van de training kun je laten zien (o.a. ook aan de opdrachtgevers) dat jij als een cultuurbewust en cultuur-gecertificeerde tolk van meerwaarde bent, nu en in de toekomst!

Wat leer je?

 • Bewustwording van de (inter)culturele sensitiviteiten en spanningen die optreden tijdens de gesprekstolken – met o.a. cultuurgebonden taalgebruik, non-verbale communicatie aspecten.
 • Beter inzicht in je eigen culturele bril: o.a. normen, waarden en overtuigingen die voor jou belangrijk zijn en het effect daarvan op het verloop van een tolkopdracht.
 • Beter inzicht m.b.t. de culturele bril van de andere kant (gesprekspartner, client): de normen, waarden en overtuigingen die voor de andere kant belangrijks zijn en het effect daarvan op jou werk als tolk.
 • Toepassing van theoretische modellen op je werkpraktijk met praktische tips en tools om culturele sensitiviteiten beter te herkennen en daar adequaat mee om te gaan als professionele tolk.

Vorm en aantal deelnemers

  1. De training bestaat grofweg uit twee delen:
   Het behandelen van een aantal theorieën en modellen ter verklaring van cultuur- en interculturele communicatieverschillen.
  2. De toepassing van deze modellen op de werkpraktijk van een tolk met een 3-stappenmoddel, casussen, rollenspellen en gerichte feedback van de trainer. Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 8 personen.

Klik hier om je in te schrijven

Verzilver hier je TOP-punten