Algemene tolktechnieken (ATT)

 

Online

EUR 1525,- incl. Btw/ 90 PE

Cursusinformatie

Heb je al enige ervaring als tolk? Met deze module word je professioneel geschoold en kun je je tolkvaardigheden aantoonbaar maken om, onder andere daarmee in aanmerking te komen voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers. (Rbtv)

In veertien interactieve werkcolleges leer je verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen dat je stress voorkomt, waardoor het tolken je makkelijker afgaat. De docenten staan uitgebreid stil bij het trainen van het geheugen en het ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkattitude, notatietechniek, vertaling á vue (herformulering van de geschreven boodschap), consecutief tolken en gesprekstolken. Er is aandacht voor tolken voor justitie, tolken in de gezondheidszorg en simultaantolken. Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we. Zo voel je je gesterkt in wat je bent en wilt zijn: een professionele tolk.

De voertaal is Nederlands en de oefeningen zijn NL-NL. De module wordt gegeven door diverse ervaren docenten van de sectie tolken van ITV Hogeschool. Zij zijn tevens allen werkzaam als zelfstandig (beëdigd) tolk.

Inschrijven