Tolk Mariëlle Moonen

Specialisatie geboortezorg

 

“Als bij dit soort momenten van verwarring en onbegrip geen professionele tolk wordt ingezet, dan kan dat later ernstige gezondheidsgevolgen hebben voor zowel de zwangere vrouw als voor het kind.”

Mariëlle Moonen

Introductie tolken specialisatie reeks

Dat tolken een professie is met hoge scholing (hbo, wo+) en specifieke karaktereigenschappen, zoals leergierigheid, empathie, geduld, buitengewone concentratie en focus wordt door veel mensen wel begrepen. Maar dat naast deze competenties er tolken zijn met een buitengewone specialisatie, is niet zo bekend. Deze tolken hebben zich verder geschoold in verschillende facetten van de zorg, justitie, onderwijs, participatie tot aan sport en kunst en cultuur.

Eerder hebben we interviews gepubliceerd van tolken. Toen lag de focus niet per se op specialisatie.
Nu willen we wel een reeks publiceren waar het alleen gaat over deze specialisaties. Onze drijfveren zijn gezonde nieuwgierigheid en stille bewondering. Want waarom wil je een specialisatie? En, hoe doe je dat?

Mariëlle Moonen: tolk met specialisatie geboortezorg

Tolk en vertaler Spaans, Mariëlle Moonen trapt de reeks af. Mariëlle is een duidelijke, goed formulerende vrouw die weet wat ze wil en kan. Haar bedrijf heet Entendido wat betekent: Ik heb het begrepen. Ik ben een expert.
We hebben Mariëlle uitgenodigd omdat ze inderdaad expert is in de geboortezorg, onderwijs, GGZ, advocatuur, sport en vrijetijd. Dit interview gaat voornamelijk over haar specialisatie tolken in de geboortezorg.

Dat Mariëlle de geboortezorg als specialisatie heeft is een combinatie van haar verleden als docent lichamelijke opvoeding: “Gezondheid en bewegen vind ik belangrijk,” het moederschap en de combinatie van emoties en cultuurverschillen die ze interessant vindt als tolk. “Het gaat in de geboortezorg om nieuw leven. Het doet ertoe!”

Zorgen en blijdschap

Mariëlle mag en wil als beëdigd tolk geen informatie delen over gevoerde gesprekken (beroepsgeheim), maar geeft aan dat zij de gesprekken bij consultatiebureaus in ieder geval erg leuk vindt om te doen. De ouders met de kleine kinderen, die hun zorgen en blijdschap delen met de verpleegkundigen en artsen. Als je dan goed tolkt, ontstaat er veel wederzijds begrip wat ten goede komt aan de opvoeding en het kind. Vooral het vertolken van de emoties, zoals twijfels of zorgen, vindt zij een mooie uitdaging. Ook tolkt zij voor Spaanstalige asielzoekers.

Zwanger in Nederland of buitenland

Mariëlle verteld rustig verder: “Regelmatig tolk ik voor asielzoekers die zwanger zijn. Het is belangrijk dat dit zeer zorgvuldig gebeurt door een professionele tolk met ervaring en kennis van de geboortezorg in Nederland en in het buitenland.”

Spanje versus Nederland

De arts is in Spaanstalige landen dé autoriteit, terwijl we in Nederland het gesprek aangaan en meer verantwoordelijkheid bij de ouders leggen. Wat willen en kunnen zij? Daar moeten Spaanstaligen aan wennen.

Tegelijkertijd is de zwangerschap hier minder gemedicaliseerd: het ziekenhuis/ de gynaecoloog komt pas in beeld als het niet vanzelf gaat. Nederlandse zwangere vrouwen bepalen zelf de manier waarop ze willen bevallen. En als er tijdens de zwangerschap ongerustheid of twijfels zijn, dan geven ze dit aan bij de verloskundige. Een zwangerschap wordt in Nederland als een natuurlijk proces gezien.

Brug van taal- en cultuuroplossingen

In Nederland wordt dus van een vrouw verwacht dat zij zelf actief aangeeft hoe haar zwangerschap verloopt. Vooral dat als het niet goed gaat, ze dat tijdig meldt aan de verloskundige. Als een vrouw daartoe niet in staat is of niet begrijpt wat er van haar wordt verwacht dan ontstaat er een groot risico. Of de zorgen worden wel degelijk geuit, maar niet opgepikt omdat er een taal- en cultuurbarrière is en er geen professionele tolk wordt ingezet.
Mariëlle lost dit op door een brug van taal- en cultuuroplossingen te slaan tussen verloskundige en de patiënt: ze vraagt, indien nodig, toestemming om de vragen van de verloskundige anders te omschrijven of te formuleren zodat de zwangere vrouw het wel begrijpt. (Een tolk is neutraal en geen gesprekpartner daarom zal de tolk altijd eerst toestemming vragen aan de gespreksvoerder.)

En ze doet meer.

Emotie, klank en woorden

Mariëlle: ”Wat ik ook altijd doe is de emotie mee vertalen. Als de vrouw dus erg twijfelt of heel erg boos is dan doe ik dat ook.”
Ze doet het voor: “De vrouw zegt ik voel me heelemàààl niet goed. Dan zeg ik het ook op die manier. Of als de vrouw heel zachtjes spreekt. Ga ik ook heel zachtjes praten.”
Dit is belangrijk want de verloskundige hoort en ziet de vrouw emotioneel praten in een taal die zij niet verstaat én zij weet niet op welk moment deze emotie bij welke woorden hoort. Als Mariëlle dan van het Spaans naar het Nederlands vertaalt met de juiste emotieklanken bij de juiste woorden dan weet de verloskundige beter wat de vrouw wil vertellen.
Mariëlle: “Ze begrijpen elkaars boodschap nu wel. Hierdoor kan de verloskundige beter haar zorgtaak uitvoeren. Als tolk ben je zo een onmisbaar onderdeel van het gezondheidsproces.”

Lobby voor vergoeding verloskundige en kraamzorg

Als laatste wil Mariëlle nog graag extra aandacht voor de vergoedingen in de geboortezorg en dan met name voor verloskundigen en kraamzorg. Op dit moment is er een lobby gestart om de tolken vergoed te krijgen voor verloskundigen en kraamzorg. Simone Goossen van Johannes Wier stichting loopt hierin op kop en is in gesprek met de overheid. Het afgelopen jaar heeft deze partij, met succes de vergoeding van de tolken voor de GGZ van volwassenen voor elkaar gekregen.
Mariëlle: ”Het zou zo fijn zijn als we dit ook voor elkaar krijgen en dat de overheid zich ervan bewust is dat het ongelooflijk belangrijk is dat er voldoende budget wordt gereserveerd om wél die specialistische professionele tolk in te kunnen zetten. Zodat straks alle anderstalige zwangere vrouwen, verloskundigen en kraamzorg, de tolk krijgen die ze verdienen.”

Lees meer over tolken terug bij de verloskundige

 

 

Bekijk hier alle diensten van Global Talk

Onze diensten